Aquarama ligger i et av Kristiansands viktigste offentlige rekreasjonsområder. Prosjektet er avslutningen på Strandpromenaden og danner et bindeledd mellom Kvadraturen og den nye bydelen på Tangen.

Sjøsiden består av et parkområde henvendt mot strand og sjø med badeanlegg og hotell som ryggdekning. En øvre plass mot hotellet har dekke av kebony og skifer. Nedfelte tåkedyser og vegetasjonsfelt i sirkelmotiv aktiviserer plassen som er avgrenset av et stort sitteamfi. Adkomstpromenaden er i plasstøpt børstet betong. Lavereliggende, rause gressplener er delt inn i mindre rom for opphold og solslikking langs ytterkantene. To volleyball-baner omkranses av brede sitterepoer i betong og gress. Mot marinaen og fjorden i syd avgrenses parken av et lekeareal med støtgummi og ’trillelandskap’ i stedstøpt betong. Aktivitetsfeltene er flettet i hverandre med hauger i ulike høyder.

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Oppdragsgiver: OPS Entreprenørene BRG/Kruse Smith med Kristiansand kommune

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2008-2013

Areal/størrelse: Parkarealer 8700 m2 + fortau/gateanlegg 3800 m2

Kostnad inkl. MVA: Uteanlegg 35 mill. kr. inkl. infrastruktur, totalt 1 mrd.

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Arendal

Ansvarlig landskapsarkitekt: Espen Evensen Reinfjord MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tine Eilen Gunnes og Sigrid Lofthus Drange, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Konstruksjon utendørs: Asplan Viak. Teknisk infrastruktur: ViaNova Kristiansand AS

Entreprenør: BRG/Kruse Smith

Anleggsgartner: Landskapsentreprenørene AS

Arkitekt: Asplan Viak AS

Asplan Viak AS, Arendal

  • 4368_Asplanviak_053
  • 4368_Asplanviak_266
  • 4368_Asplanviak_291

Liknende prosjekter