Uteanlegget er utformet for å innby til aktivitet og opphold; det er utformet for elevenes daglige bruk i friminutter, så vel som ved undervisning i teoretiske fag og for kroppsøving.

I tillegg vil anlegget fungere som et møtested for beboere i nærmiljøet på ettermiddagstid og i helger, og er derfor tilpasset dette formålet. Anlegget legger til rette for variert fysisk aktivitet. I de fleste tilfeller er det sittemuligheter knyttet til aktivitetene, slik at det både er lett å delta i det som skjer, men også enkelt å bare være tilskuer. Det er også oppholdssoner i umiddelbar nærhet av inngangene, for å oppfordre elevene til å være ute også i korte pauser. Uteanlegget har gjennomtenkt materialbruk med tanke på robusthet og slitestyrke. Regnbed er valgt som løsning for håndtering av overflatevann. 

The architect and landscape architect were employed to develop the project after winning the plan and design competition in 2016. The landscape is formed to encourage activity and relaxation. The project is programmed for a variety of middle school students’ daily use. In addition, the landscape will function as a meeting place for local residents after school hours and on weekends and is therefore adapted for this purpose. Rainbeds are used for storm water management. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Asker, Akershus

Oppdragsgiver: Asker kommune

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2016–2018

Kostnad inkl. MVA: 435 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Arkitekt: Terje Grønmo Arkitekter AS

Priser i konkurranser: 1. premie i plan- og designkonkurranse 2016

Annet: Fotograf: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Landøya Ungdomsskole_2

Liknende prosjekter