Prosjektet er utarbeidet i forbindelse med utvidelse av eksisterende Gullhella sykehjem både når det gjelder funksjoner og areal.

Tilpasning mellom nytt og eksisterende bygg, med felles atkomst og prosjektering av nye uteområder har stått sentralt. Det er lagt vekt på å øke livskvaliteten til brukerne, både beboere, ansatte og besøkende. I prosjekteringen er det lagt vekt på universell utforming med opparbeiding av gangstier og utstrakt bruk av vegetasjon, samt vannelementer. Bruk av vegetasjon, både ny og eksisterende, har vært viktig for å gi et lett lesbart og frodig anlegg, der det er enkelt å skille de ulike områdene fra hverandre og framheve eksisterende stedlige kvaliteter. Prosjektet inkluderer to atrier hvorav ett er særlig tilpasset demente, i tillegg til en felles parkdel tilrettelagt med sitteplasser og stier.

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Asker, Akershus

Oppdragsgiver: Asker kommune

Byggeår: 2013-2015

Prosjektperiode: 2012-2013

Areal/størrelse: 12,7 daa

Kostnad inkl. MVA: 140 mill. kr (eks. mva.)

Prosjektansvarlig: Roar Jørgensen

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Astrid Skalleberg og Aud Jorunn Karlsen Hovda, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Norconsult AS

Entreprenør: Veidekke ASA

Arkitekt: Linje Arkitektur AS

Priser i konkurranser: Nominert til Årets bygg 2015 (Byggenæringens Landsforbund BNL)

Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

  • Gullhella1_Norconsult_
  • Gullhella2_Norconsult_

Liknende prosjekter