Fyrstikkalléen er en 8-13-skole for ca. 890 elever med flerbrukshall under terreng og en 4-avdelings barnehage. Skoletomten ligger i et industri-og næringsområde ved tidligere Grønvold Gård. Deler av eksisterende bebyggelse står på «Gul liste». Bebyggelsen er restaurert og kombinert med nybygg.

Skolens uterom består av et sentralt gateløp mellom de viktigste innganger og funksjoner. «Gata» er et naturlig minglested med et enkelt og solid bygulv. Vinkelrett på «Gata» ligger skolegården som et
langstrakt bånd med aktivitetssoner og sosiale arenaer, omkranset av en gang og oppholdssone
Skolegården har stram soneinndeling, mens variasjon i form, bruk, nivåer og materialer gir liv og dynamikk.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Helsfyr, Oslo

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg

Byggeår: 2010

Prosjektperiode: 2007-2010

Areal/størrelse: 10 000 m2

Kostnad inkl. MVA: ca. 20 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Multiconsult AS

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap v/Espen Kjærem MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): LINK arkitektur AS Landskap v/Espen Kjærem MNLA, Robert Franz MNLA, Johann Sverrisson, Ashley Conn og Peder Enger

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS

Entreprenør: Veidekke

Anleggsgartner: Steinmiljø AS

Arkitekt: Arkitektkontoret GASA AS

LINK arkitektur AS Landskap

  • Fyrstikkallenskole Basket-lite-bilde
  • Fyrstikkalleenskole kveld-lite-bilde

Liknende prosjekter