Pir II har utformet en strategi og prosjektskisse for Nasjonalt besøkssenter for skog i tilknytning til verneområdet Trillemarka–Rollagsfjell for Sigdal kommune.

Prosjektet er et resultat av en medvirkningsprosess som samlet aktører fra både vernesiden og skogbruket. Det ble arrangert to verksteder som avdekket mangfoldige muligheter for innhold i senteret og kobling til landskapet og verneområdet. Muligheten for å danne en platform som samler de ulike interessene og kreftene både fra vernesiden og skogbruket samt tilknytting til kunsterdalen ble avgjørende for prosjektskissen som beskriver elementer senteret må inneholde for å få. Deretter vises tre ulike konsepter for besøkssenteret: Framtidas skog, Kunstarena og Naturopplevelse. Prosjektskissen viser hvordan de ulike konseptene kan jobbe med tilrettelegging, programmering og formidling av skogens verdier og rolle, i uteområdene til senteret, langs stien mellom senteret og verneområdet samt inni verneområdet, i øvrige naturområder og innfallsportaler og i bygdene rundt verneområdet i de tre kommunene som grenser til Trillemarka. 

 

Pir II has developed a strategy for a National visiting center for forestry in relation to the Trillemarka–Rollagsfjell nature reserve in Sigdal. Engaging local representatives of different interests from Sigdal and Rollag communities in two workshops, revealed the potential for creating a uniting platform to discuss the forests’ future role. The project consists of defining what the visiting center for forestry should be as well as outlining three concepts intended to motivate the developers to give the center more functionality and a broader perspective.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Sigdal, Viken

Oppdragsgiver: Sigdal kommune, Hilde Teksle Gundersen

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2020

Areal/størrelse: 147 km²

Prosjektansvarlig: Betsey-Marie Eskeland

Landskapsarkitekt: Pir 2 Oslo AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Betsey-Marie Eskeland

Kunstner: Ebba Moi, Tenthouse

Arkitekt: Katy Chada MNAL

Samarbeidspartnere: Tenthouse, Designit, Roar Svenning

Idé/initiativtaker: Sigdal kommune

Prosjektgruppe: Katy Chada, Betsey-Marie Eskeland, Christine Gjermo MNLA

Finansieringskilde/sponsor: Buskerud fylkeskommune, Sigdal kommune

Annet: Illustrasjoner: Pir II

Pir 2 Oslo AS

  • (Nyeste) konsept1_kompetansesenter_grønnskifte (NY-Fargelagt)
  • Kunst_A3
  • Naturopplevelser_A3

Liknende prosjekter