Nytt knutepunkt for kollektivtrafikk i Trondheim sentrum. Prosjektet omfatter nytt sentralt holdeplassområde, som samler av- og påstigning for buss til og fra Trondheim sentrum i Prinsens gate og Kongens gate. Holdeplassen for trikk i St. Olavs gate er flyttet nærmere krysset, slik at trikkelinja tydeligere blir en del av knutepunktet.

Prosjektet frigir arealer på Trondheims torg, som nå er forbeholdt myke trafikanter. Knutepunktet er bygd med tanke på å bedre lesbarheten for de reisende, med oversiktlige og effektive omstigningsforhold. Knutepunktet gjør det raskere å reise gjennom byen, enklere å finne fram og universell utforming bedrer tilgjengeligheten for alle. Dialog med utvalgte brukergrupper med spesielle behov har vært en sentral del av arbeidet. For å skape et godt lesbart og velfungerende knutepunkt ble gatebildet ryddet og forenklet, med tydelig soneinndeling av gate­tverrsnittet. Variasjon i gatedekket har vært et viktig hjelpemiddel for å strukturere området og dele inn i soner for møblering, opphold og ferdsel. Det er jobbet grundig med gatedekkets farge og struktur for å dele inn i soner og skape naturlige ledelinjer. Materialer og utforming er valgt med tanke på å skape et robust og velfungerende knutepunkt.

 

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Trondheim, Sør Trøndelag

Oppdragsgiver: Trondheim kommune

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2011-2013

Areal/størrelse: Ca. 7600 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca. 30 mill. kr

Prosjektansvarlig: Knut Forsmark

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Trond Heggem MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Trine Rathe, Ellen Leinonen og Sigrid Vasseljen, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS: RI Veg, RIVA og RIE

Entreprenør: Søbstad AS

Asplan Viak AS, Trondheim

  • _IGP1659
  • _IGP1684 - Copy
  • _IGP1693

Liknende prosjekter