Tonstad skule er kombinert barne- og ungdomsskole. Skolen ligger sentralt på Tonstad, i søndre del av Sirdal kommune. Tonstadbadet er også en del av skoleanlegget.

Sirdal er en relativ smal dal med en slyngende elv i bunnen av dalen. Dalsiden er terrasserte elveavsetninger som til dels er dekket av furuskog. Synlig fjell er knudrete og går i grå og brune toner. Skolen ligger på en slik terrasse, hevet over elva og idrettsanlegget på nedsiden. Tomta er flat med en skråning mot sør og et furuholt i vest. Skolen har deltatt aktivt i planleggingen, og elementer i skolegården ble valgt ut av elevene selv, etter en fellesbefaring til skoler i Stavanger-området.
Ombyggingen av skolen og svømmehallen innebar at skolebygget ble utvidet i grunnflate og at utearealet kunne tilrettelegges med separate skolegårder for de yngste og de eldste. Som «megler» mellom elevene og skolegårdene ble det valgt å plassere inn et stort dobbeltklatretårn.
All nødvendig terrassering eller heving av terreng er gjort i gabionkasser med stein fra sandtak i området. Slik blir fargene i fjellet gjenspeilet i skoleanlegget. De fleste andre konstruksjoner er gjort i heltre og farget med jernvitriol.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Sirdal

Oppdragsgiver: Sirdal kommune v/Steinar Haugen

Byggeår: 2011

Prosjektperiode: 2008-2011

Areal/størrelse: 20 daa

Kostnad inkl. MVA: ca. 10,5 mill. kr.

Landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as

Ansvarlig landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): bar bakke landskapsarkitekter as

Rådgivere/konsulenter: Arentz- og Kielland as, EL-prosjektering as og Rivco as

Anleggsgartner: Landskapsentreprenørene as

Arkitekt: Opprinnelig skolebygg og svømmehall er tegnet av Brandsberg-Dahl arkitektkontor, ombyggingen er tegnet av Filter arkitekter as v/Knut Brandsberg-Dahl

bar bakke landskapsarkitekter as

  • Foto_Tonstad066
  • Foto_Tonstad070
  • Foto_Tonstad158
  • Foto_Tonstad160
  • Tonstad, august55
  • tonstand skole 12 x 5,5

Liknende prosjekter