Tullinkvartalet i Oslo gjennomgår en forvandling med nytt kontorbygg ved Universitetsgata 7–9 og nytt Juridisk fakultet mot Kristian Augusts gate, samt et indre nettverk av passasjer og byrom.

Masterplanen er utarbeidet som del av transformasjonen for bygulvene, og forprosjekt for utearealene. Planen skal sikre helhetlig utforming og programmering av kvartalet, med et indre sentrum som generator for byliv.  Etablering av varierte byrom med ulike attraksjoner skal sammen bidra til å skape et opplevelsesrikt kvartal og en ny destinasjon i sentrum. Rekreasjon, handel og opphold er betydelig vektlagt i blågrønne omgivelser, til dels under overbygde arealer.  

Bygulvets utforming skal forholde seg til ulik arkitektur, tidsepoker, farger, retninger og universell utforming. Belegget flyter gjennom kvartalet, binder sammen bygningsmassen og leder besøkende inn i byrommene. En sentral gangsone er skilt fra møbleringssonene mot fasadene ved svakt nedsenket belegg med avvikende tekstur.  Gjennom tverrfaglig arbeid har bruk av lys og vann blitt viktige elementer for å gi stedet ny identitet.

Prosjektet har høye miljøambisjoner med grønne takterrasser og etablering av bynatur.

English summary
Tullinkvartalet is in transformation. The masterplan for the open space in Universitetsgata 7–9 ensures a unifying design and program. Several urban spaces with focus on water and vegetation create a new lively city quarter uniting the surrounding and different architecture.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Oslo, Sentrum

Oppdragsgiver: Insenti AS/ Entra Eiendom AS

Prosjektperiode: 2017–

Areal/størrelse: Ca. 2,9 daa

Prosjektansvarlig: Marius Lynås

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Johan Østengen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Christoph Köpers og Gunn Helen Hansen

Arkitekt: Cubo arkitekter AS

Samarbeidspartnere: Void AS (digital lyskunst), Urban Jungle AS (eiendomsutvikling og programmering av byrom) og 3D Estate (3D illustrasjoner)

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Masterplan
  • Tulinkvartalet_Amfi_v5_Final-HD
  • Tulinkvartalet_Galleriet_v4

Liknende prosjekter