Kausland kirkegård ligger i Sund kommune i øyriket vest for Bergen. Arbeidet omfattet rehabilitering av eksisterende kirkegård og utvidelse av denne. Eksisterende gravplass led av store setninger og høyt grunnvann fordi den var etablert i et myrområde.

 Det ble besluttet å bygge ny gravplass i myrområdet på vestsiden av gravplassen for å få bukt med overvannsproblemene og rehabilitere eksisterende gravplass. Før grunnarbeidene begynte, ble gravstøttene på eksisterende gravplass koordinatfestet og kjørt på lager. Terrenget på eksisterende gravplass ble hevet med ca. en meter og 500 gravstøtter ble satt tilbake.
I tillegg er det anlagt ca. 1200 kistegraver i utvidelsen der myrmasser i 7 meters dybde er erstattet med sand og stein. Gravplassen er omrammet av en tosidig natursteinsmur med dekke av sukkulenter. Prosesjonsvegen går i en sløyfe gjennom ny og gammel del og binder disse sammen.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Sund, Hordaland

Oppdragsgiver: Sund kyrkjelege fellesråd

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2006-2012

Areal/størrelse: 10 da

Kostnad inkl. MVA: 20 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Kirkeverge Arne Martin Engelsen

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Riss Landskap v/ Anne K. Irgens MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anne K. Irgens MNLA , byggeleder Fritjof Stangnes MNLA, tegner Kjersti Karlsen

Rådgivere/konsulenter: Arne Haugen VVA AS

Entreprenør: Sartor Maskin AS

Anleggsgartner: Anleggsgartner Wikholm AS

Underleverandører: Toft Mesterrør (VA), Westland Elektro (EL), GH-form (slukrister), Smi Mekanisk (porter), Nola (bossspann), Runge GmbH & Co (benker), Bega (utelys

Norconsult AS, Bergen

  • ©PHoff (M) 15
  • ©PHoff (PP) 1

Liknende prosjekter