Bruvin gravlund ligger i Øyer kommune, og er en ny gravlund som ligger ca. 1 km fra kirka. Det ble utarbeidet planer for ny gravplass i Øyer allerede i 1998 (Feste Lillehammer as).

I 2008 ble planene tatt fram igjen og revidert med hensyn til bl.a. behov for urnegraver og gravfelt for
andre trosretninger. Anlegget ligger midt ute i kulturlandskapet. Det er lagt vekt på å skape gode rom for opphold og ettertanke. Elementer som steingjerde, inngangsportal, klokketårn og ei eksisterende åkerrøys er sentrale for utformingen. Gravlunden er bygd opp rundt en sentral akse - allé, med klokketårnet som det mest sentrale elementet. Det er lagt vekt på enkel, men noe variert vegetasjonsbruk. Inngangsparti, allé og klokketårn er lyssatt, for å forsterke de sentrale delene av anlegget visuelt.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Øyer kommune

Oppdragsgiver: Øyer kirkelige fellesråd/ Øyer kommune

Byggeår: 2010

Prosjektperiode: 2008 - 2010

Areal/størrelse: ca. 8 daa

Kostnad inkl. MVA: ca. 4,2 mill. kr. (+ driftsbygning)

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Lillehammer

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Rambøll, Lillehammer v/Kaisa Persson og Sissel Røste Strømsjordet MNLA

Anleggsgartner: S og B Stenersen as

Arkitekt: Arne Thorsrud, RAM arkitektur as

Henning Larsen, Lillehammer

  • bruvin 01
  • bruvin 02
  • bruvin 03

Liknende prosjekter