Arendal kirkegård er et unikt anlegg som ligger i et typisk småkupert Sørlandslandskap. Gravfeltene er opparbeidet på de laveste partiene mellom furukollene. Kirkegården er spesielt interessant fordi store deler av den gamle delen er bevart med det opprinnelige gravutstyret intakt.

Området som nå er tatt i bruk er den siste rest av arealer som kan opparbeides som kistegravfelt innenfor dagens grenser. Det er opparbeidet totalt 980 kistegraver. Det er sprengt omlag 3000 m³ med fjell, og tilkjørt 11 000 m³ sand for oppfylling i de nye gravfeltene. For å ta opp høydeforskjeller er det anlagt tørrmurer. Det er lagt stor vekt på at dagens terreng og vegetasjon skal beholdes urørt, rundt og mellom gravfeltene.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Oppdragsgiver: Arendal kirkelige fellesråd

Byggeår: 1999 - 2000

Areal/størrelse: Ca 8 daa

Kostnad inkl. MVA: 2,4 mill

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Arendal

Asplan Viak AS, Arendal

  • arendalkirkegaard2
  • arendalkirkegaard3

Liknende prosjekter