Rundevoll barnehage ligger på Rundevoll i Egersund. Den gamle barnehagen ble revet og erstattet av en ny seks-avdelings barnehage over to etasjer.

Barnehagen ligger fint til i utkanten av Kiellandskogen på Rundevoll. Den ligger på en stor kommunal tomt der den gamle barnehagen kun utnyttet deler av tomten. Hovedideen var å utnytte terrenget og skogen som fantes på tomta som et gode for barnehagen. Oppdragsgiver har gjennom hele prosessen hatt stort engasjement for å ha barna i fokus. «Barna først» har vært mantraet i prosjektet. 

Tomten utnyttes godt, med utgang både i 1. og 2. etasje. Det er lekeplass for de minste barna utenfor 1. etasje og for store barn utenfor 2. etasje. En fin, universelt utformet turvei med belysning, binder lekeområdene sammen. Skogen er en fritt tilgjengelig del av barnas lekeområder. Gjennom skogen bukter det seg en smal tursti. Langs stien finnes en bålplass, og akebakke siste delen av turstien ned mot lekeområde utenfor 1. etasje. I områdene mellom de to etasjene er det etablert et sceneaktig uterom med amfi og terrengrutsjebane mellom etasjene. Det er et stort utvalg av lekeapparater i barnehagen, som har gjort den til en attraksjon for barnefamilier på kveldstid og i helger. I tillegg til vanlige lekeapparater finnes en liten ballbinge og inntil skogen en flott hinderløype. 

 
---
Rundevoll is a new kindergarden in Egersund. An old 2 division kindergarden has been excanged for an all-new 6 division kindergarden. The main idea for the surroundings are to incorporate the forest on the lot into the new play area. A safe forest with a small trail and a fireplace are some of the components used in this project. The large outside area with two playgrounds, one for small children and one for older children has made the kindergarden an attraction for families after closing time and in the weekends. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Eigersund, Rogaland

Oppdragsgiver: Eigersund kommune v/Terje Tønnessen

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2019–2021

Areal/størrelse: 8,7 daa

Kostnad inkl. MVA: 70 mill. kr (Totalkost, prosjektering og bygging) 700 000 (LARK prosjektering)

Prosjektansvarlig: Roar Sløgedal

Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Stavanger,Multiconsult Region Sør, Kristiansand

Ansvarlig landskapsarkitekt: Svanur Larusson MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Roar Sløgedal

Entreprenør: Bertelsen & Garpestad AS

Annet: Foto Aina Birkeland.

Multiconsult, Region Sør, Stavanger

  • Rundevoll 1 - adkomst
  • DSC00810
  • Rundevoll 4 - gangvei mellom etasjene
  • Rundevoll 3 - amfi
  • Rundevoll 2 - lekeområde 1. etasje

Liknende prosjekter