Loftesnesbrui er Sogndals nye landemerke, og krysser sundet mellom Sogndalsfjorden og Barsnesfjorden. I forbindelse med bruarbeidet ble det fylt ut rundt landkarene på begge sider av sundet, og etablert en park og turområde.

Fjordstien fra Sogndal sentrum er tilknyttet brua, noe som styrker forbindelsen for gående og syklende. På Loftesnes er det bygd en rekreasjonspark med varierte sitte- og piknikmuligheter, gressflater som inviterer til aktivitet, og trapper ned til vannet med mulighet for bading og adkomst for båter. Vegetasjonen er preget av trær med prydverdi i blomster og farger. Belysningen langs gangstiene er pullerter. Disse er av samme type som lampene langs fjordstien fra sentrum, noe som gir et sammenhengende og helhetlig utrykk.

English summary
Loftesnesbrui is Sogndal’s new landmark, with improved accessibility for pedestrians and cyclists. A new park has been created on each side of the bridge, with benches, lawn for activities and stairs leading down to the water, providing possibilities for swimming and access of boats.


Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Sogndal, Sogn og Fjordane

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2013–2018

Areal/størrelse: Ca. 40 daa

Landskapsarkitekt: AFRY Ark Studio

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjersti Erlandsen Tofte MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kjersti Erlandsen Tofte MNLA

Rådgivere/konsulenter: ÅF Engineering (brukonstruksjon: arkitektur, prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse), Norconsult (grunnarbeider/peling), Erik Selmer (lysdesign), Statens vegvesen

Entreprenør: Arbeidsfellesskapet PNC Norge Aurstad

Anleggsgartner: Anleggsgartner Baarøy AS

Underleverandører: Åberge Planteskule, Nordfjord skifer AS/Voss stein AS, Beer Sten AS, Streetlife m.fl.

Arkitekt: Per Knudsen Arkitektkontor AS, PKA (brudesign)

Priser i konkurranser: Folkets pris i “European Steel Bridge Awards 2018”

Annet: Foto: Kjersti Erlandsen Tofte

AFRY Ark Studio

  • Loftesnesbrui_1
  • Loftesnesbrui_2
  • Loftesnesbrui_3
  • Loftesnesbrui_4
  • Loftesnesbrui_5
  • Loftesnesbrui_7
  • Loftesnesbrui_8
  • Loftesnesbrui_9

Liknende prosjekter