Nybygget på Sandsli samler Statoils enheter for offshore operasjoner og er tilknyttet eksisterende bygninger på tomten. Prosjektet «Visjon Sandsli» skal bidra til sikrere og mer effektive operasjoner på norsk sokkel.

Den nye utbyggingen er knyttet sammen med eksisterende bygningsmasse. Det er oppført nye bygg, med inngangsparti, kantine og kontorer og med parkeringsanlegg under bakken. En atriumshage på om lag 5 daa er etablert på taket av parkeringsanlegget. Hagen gir de ansatte en utvidelse av kantinen og et sted å samles utendørs. Den vil også kunne benyttes som snarvei mellom flere av bygningene, slik at de ansatte får frisk luft og hyggelige utendørs omgivelser, på vei mot interne møter i løpet av arbeidsdagen. Hagen er et frodig område med flere tusen planter. Den har ulike oppholdssoner og flere spennende rom. Det er gjort mulig ved at en 3 meter høy haug er etablert sentralt i hagen. Haugen er bygd opp av lette masser som isopor og Glasopor (skumglass) før topplaget av jord og planter. I tillegg er det satt ut ulike typer møbler og bygd et amfi i granitt. Atriumshagen rommer også et stort basseng med fontene.

Det er benyttet materialer med god kvalitet, slik at anlegget skal være robust i årene som kommer. Atriumshagen kan kun benyttes av Statoil sine ansatte. Det er i tillegg utført mye flott utendørsarbeid på det øvrige uteanlegget som er tilgjengelig for publikum. Hovedatkomsten er en storslått lindeallé, plantet delvis på taket av parkeringsanlegget. Det er bygd interne veger på området, med en designet fjellskjæring og gangbro. Det offentlige veganlegget er totalrenovert, med rundkjøring, gangbro og kulvert for gang- og sykkelveien.

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Statoil ASA

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2009-2014

Areal/størrelse: Ca. 10 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 20 mill. kr (gartnerentreprise)

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Karl-Magnus Forberg, Silje Aksnes og Olav Tveitnes, alle MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sissel Øye, Ingrid Taraldsen, begge MNLA og landskapsingeniør Beate Risøy

Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS

Entreprenør: Skanska Norge AS

Anleggsgartner: Askeland Anleggsgartnermester AS

Arkitekt: Niels Torp AS Arkitekter MNAL

Sweco Norge AS, Bergen

  • VISA_2
  • VISA_3
  • VISA_4
  • VISA_5
  • VISA_6
  • VISA_7
  • Visjon-Sandsli-Landskapsplan_redusert
  • IMG_5529

Liknende prosjekter