Finalebanen har vært et viktig leke- og oppholdsareal i bydelen Øya i mange tiår. Siste opprusting av arealene var på slutten av 80-tallet, da Finalebanen gikk fra å være en ren fotballbane til å bli et mer variert leke- og aktivitetsområde.

 Den nye Finalebanen ligger på taket av et nytt parkeringsanlegg for 250 biler, i umiddelbar nærhet til St. Olavs hospital. Parken har ulike dekker for ulik bruk; kunstgress til fotball for mindre barn, betongflate til islegging/skøyter vinterstid og sommeraktiviteter som ballspill, skating og sykling. Området inneholder sandvolleyballbane, buldrevegg og turn-basseng. Alt overvann samles og ledes i renner til et basseng i nord. Eksisterende vegetasjon ble fjernet under bygging av parkeringskjelleren. Ny vegetasjon i form av trær, hekker og buskfelt gir trivsel og gode oppholdsplasser. Anlegget har blitt svært godt mottatt av byens befolkning og brukes flittig av alle aldersgrupper.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Trondheim sentrum

Oppdragsgiver: Trondheim parkering KF, Veidekke AS (totalentreprenør)

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2009-2012

Areal/størrelse: 11 000 m2

Kostnad inkl. MVA: Aktivitetspark 9,8 mill. kr. Spillemiddelberettigede tiltak utgjør 2,2 mill. kr.)

Prosjektansvarlig: Brit Solveig Johnsen MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Brit Solveig Johnsen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Siv Kjærem MNLA

Rådgivere/konsulenter: ARK: Asplan Viak AS. RIB: Siv.ing. P.O. Danielsen, RiMiljøgeologi: Multiconsult, RiGeo: Sweco, RiBrann: Rambøll

Entreprenør: Veidekke AS

Anleggsgartner: Ottar Augdal AS

Arkitekt: Asplan Viak AS (parkeringsanlegg)

Asplan Viak AS, Trondheim

  • bilde2
  • CIMG0287
  • CIMG0504
  • DSC00790
  • Plan Finalebanen

Liknende prosjekter