Frelsesarmeens kompetanse- og skolesenter er lokalisert ved gamle Framnes gård. Folkehøyskolen er rehabilitert og nytt bygg med kurssenter er oppført.

Prosjektet omfatter atkomst, torg og funksjoner ved kurssenteret, samt tilhørende idrettsanlegg. Rundt Framnes gård er det historiske hageanlegget reetablert. Siktlinjer til Framnes gård gir stedet historisk forankring.  I den historiske hagen er gamle trær og busker som underbygger anleggets akser beholdt. Anleggets formale karakter understrekes med nye staudefelt og trapp mellom et øvre og nedre nivå mellom huset og hagen. I forplassen til nybygget er det lagt inn symbolbruk i dekket som knyttes til Frelsesarmeen. Belysning i belegget framhever plassen når det er mørkt.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Jeløy, Moss

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2008-2012

Areal/størrelse: ca. 23 000 m2

Kostnad inkl. MVA: 5 mill. kr.

Landskapsarkitekt: In Situ AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Åsa Hjorth MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Maria Thøgersen Eide MNLA

Entreprenør: AF Anlegg

Anleggsgartner: Lindhaugen AS

Arkitekt: Dyrø og Moen Arkitekter AS

Idé/initiativtaker: Frelsesarmeens Eiendommer AS

In Situ AS

  • Frelsesarmeen Framnes gård 2
  • Frelsesarmeen Framnes gård 3
  • korpssenter
  • korpssenter3
  • korpssenter6
  • plan

Liknende prosjekter