Skur 38 er hovedkontoret til Oslo Havn. Før rehabiliteringen var bygningen omringet av grå asfalterte flater og parkeringsplasser. Parkeringsplassene har måttet vike for trær, regnbed, sykkelparkering og nye sitteområder i grønne omgivelser.

I uteanlegget er det lagt vekt på byøkologi og vegetasjonsbruk, gjenbruk av materialer og sosiale oppholdssoner – alt i en historisk ramme rundt det tidligere havnelageret på Akershusstranda. 

Benker og sittekanter rundt bygget er laget av gjenbrukt treverk fra Rådhusbrygge 2. Stålunderstellet under benkene fått samme RAL-farge som vindus- og dørfargen på byggets nye fasade. Denne fargen er også brukt på rekkverk, håndløpere og annet lakkert stål, og gir en enhetlig ramme om det historiske bygget. All gatestein er gjenbruksstein. Rundt bygget ble det avdekket gammel gatestein som ble samlet opp, renset og gjenbrukt. For å få et rullevennlig dekke i ferdselssonene har de øvre 3-4 cm på gatesteinen blitt sagd av, slik at steinen får slett overflate. Foran hovedinngangene er det lagt gjenbrukt granittstein fra Skøyen og Rådhusbrygge 5. Hellene har blitt vasket og kappet og er lagt i et nytt mønster langs byggets østfasade. 

---
Skur 38 is the head office for Oslo Port Authority, situated at the harbour promenade in Oslo, below Akershus Fortress. Before the rehabilitation, the area was dominated by hard surfaces and was used as a parking lot. All the hard surfaces have been removed and replaced by trees, rain gardens, bicycle rack and new seating areas.
 

The projects focus has been on urban ecology, vegetation, sustainability, reuse of materials and new social seating areas – all in a historic setting around the former port warehouse. The new benches and seating areas that surrounds the building are made from recycled wood from a pier nearby. Around the building, old cobblestones were uncovered. All the cobblestones were collected, cleaned, and reused. The existing bicycle track has been repainted and supplemented. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo sentrum, Oslo

Oppdragsgiver: Oslo Havn

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2020–2022

Areal/størrelse: 2800 m2

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Entreprenør: Varden Entreprenør

Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter (forprosjekt) og Hille Melbye Arkitekter (detaljprosjekt)

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Skur38-1
  • Skur38-2
  • Skur38-4
  • Skur38-3

Liknende prosjekter