Prosjektet er en del av Norwegian Property's investering av revitalisering av uteområder, handelsområder og kontor på Aker Brygge. LINK landskap har hatt fokus på tre hovedområder: Stranden, Bryggetorget og sidegatene. Uteområdene har en avgjørende betydning for Aker Brygges identitet som bydel.

Sidegatene: Prosjektet omfatter rehabilitering av Grundingen, Bryggegata og Holmens gate med nytt belegg, nye møbler og ny beplantning. Hver av sidegatene er gitt en egen identitet for å hjelpe med veifinning gjennom bruk av ulike farger på møblene. Holmens gate er fri for sittemøbler for å gi mest mulig fleksibilitet med hensyn til midlertidige skilter, boder og utstillinger. Alle gatene er bilfrie og tilrettelagt for varelevering og rigging.

Bryggetorget framstår i ny drakt og som en integrert del av den rehabiliterte Aker Brygge. Målet har vært å bevare og forsterke visuelle koblinger mellom Brygge­torget og Dokken, samt bevare torgets åpne preg. Dagens terrenghelling ned mot Dokken er derfor bevart. Hensikten med rehabiliteringen har vært å etablere et velfungerende og funksjonelt gulv som tåler kjøring og belastninger torget utsettes for i forbindelse med større arrangementer som krever rigging og hjulvrid­ninger fra kjøretøy. Teglbelegget er derfor erstat­tet med granitt, lagt i såkalt rubbelmønster. Dekket framstår som ett sammenhengende gulv, som langs Stranden og i sidegatene forøvrig på Aker Brygge.

Bryggetorgets rolle som en viktig folke- og aktivitetsplass på Aker Brygge og bydelen er revitalisert. Det er satt inn benker og etablert sitteplasser med gode solforhold og direkte utsyn til Dokken. Det er tilført flere fleksible sitteelementer, blant annet i form av et nedsenket sitteamfi ved Dokken. Beplantningsfeltene ved Dokkbygningen og Kaibygningene har sittekanter og brede trappetrinn for opphold. Disse elementene vil bidra til å skape et mer dynamisk byrom – inviterende for alle. Den eksisterende vannrennen med kule er foreslått bevart og integreres i sitteamfiet. På øvre del av
torget finnes skulpturen «South (Oslo)» av den skotske kunstneren Jacqueline Donachie. Med oppvarming fra innsiden er den en litt annerledes møteplass for folk i området. Gjeldende reguleringer legger begrunninger for bruk av vegetasjon m.m.

Det har vært et mål å få inn mer grønt på torget i form av trær og lavere beplantning som kan skifte med årstidene. Eksisterende trær er bevart. Torget framstår nå som grønnere og mer attraktivt både for besøkende og beboere. Den universelle utformingen er også oppgradert; ny belysning med riktig lysnivå framhever kontraster, ramper har helning på 1:20. Terrasseringene i sonen for uteservering danner klare avgrensinger mot torgets offentlige arealer
og bidrar til å skape naturlige ledelinjer på torget.

 

 

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Norwegian Property

Byggeår: Sidegatene: 2015, Bryggetorget: 2016

Prosjektperiode: 2014-2016

Areal/størrelse: 15 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca 70 mill. kr

Prosjektansvarlig: LINK arkitektur AS avd. Landskap

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Paul Patrick Donnelly, MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Eivind Saxhaug, MNLA, Ashley Conn MNLA, Ivar F. Nielsen, landskapsingeniør, Jens Lampe Rongstad og Ole Rydningen, landskapsarkitekter

Entreprenør: Braathen Landskap AS

Anleggsgartner: Braathen Landskap AS

Kunstner: Jaqueline Donachie

Samarbeidspartnere: Vestre AS og ECT AS

Idé/initiativtaker: Norwegian Property

Finansieringskilde/sponsor: Norwegian Property

Annet: Foto: Thomasz Majewski

LINK arkitektur AS Landskap

  • Aker Brygge Sidegatene_2_Tomasz Majewski
  • Aker Brygge Sidegatene_3_Tomasz Majewski
  • Bryggetorget_2 Thomasz Majewski
  • Bryggetorget_3 Thomasz Majewski
  • IMG_8228

Liknende prosjekter