Labakken skole i Færder kommune er en ny og moderne 3-parallell barneskole med flerbrukshall, motorikkhall og kulturscene. Bygget huser også forsterket avdeling, kulturskole, SFO og idrettslag. Skolen ligger i overgangen mellom skog og jorder. Den er bygget for 550 elever og har 80 ansatte. Skolen, med alle sine fasiliteter, er et samlingspunkt i lokalsamfunnet og er åpen tidlig og sent. 

Asplan Viak har vært engasjert med de fleste fag helt fra skisse- og konseptfase for kommunen, til detalj- og byggefase gjennom totalentreprenør Kruse Smith. Tett samarbeid mellom blant annet arkitekter, landskapsarkitekter og kommunen i tidlig fase resulterte i et grep der bygningsmassen og terrenget spiller på lag og veves i hverandre. Det store bygningsvolumet er løst opp i flere deler som er bundet sammen i fellesarealer under deler av skolegården. Terrenget flyter uhindret gjennom skolens ulike bygningskropper og binder sammen inne- og uteareal. Høydeforskjellene i landskapet er løst med ramper og broer som dermed gir alle likeverdig tilgang til de ulike aktivitetsflatene i skoleområdet.

Skoleområdet oppleves som landlig med nær kontakt med natur og jordbruk. Konseptet har vært å kombinere ønsket om «en liten landsby» med visjonen om å skape gode og varierte læringsarenaer både ute og inne, i en skala som passer barn. Labakken skole er bygd som et plusshus. Det innebærer at skolen produserer mer energi enn den forbruker, ved hjelp av geobrønner og ca. 2000 m2 solcellepaneler plassert på skolens tak. I hele byggeprosessen ble det stilt krav til lave utslipp.

 

---

Labakken School is a modern 3-parallel primary school in Færder municipality. The school also features a multipurpose hall, a unit for children with special needs, and cultural facilities. Situated amid woodland and fields on Nøtterøy, it accommodates 550 pupils and 80 teachers. The collaboration between architect and landscape architect ensures a design where buildings blend with the terrain, the forest, and the agricultural surroundings. The terrain slides over parts of the building structure and creates a central playground amidst the school. Labakken operates as a Plus Energy Building, surpassing energy production through geothermal wells and extensive solar panels while maintaining strict emission standards throughout construction.  

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Færder, Vestfold

Oppdragsgiver: Færder kommune (byggherre), Kruse Smith (totalentreprenør)

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2017–2021

Areal/størrelse: Tomt: 33 daa, bygg: 9300 m2

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tønsberg

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anne B. Njarga MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak

Entreprenør: Kruse Smith

Anleggsgartner: Håkonsen 
og Sukke Landskaps­entreprenør AS

Arkitekt: Asplan Viak

Asplan Viak AS, Tønsberg

  • 01_Labakken skole_AsplanViak_FotoÅseHolte_1
  • 03_Labakken skole_AsplanViak_FotoÅseHolte
  • 05_Labakken skole_AsplanViak_FotoÅseHolte
  • 02_Labakken-skole_AsplanViak_FotoÅseHolte_1

Liknende prosjekter