Den nye urnelunden på Klemetsrud kirkegård ligger vakkert til i et eksponert, skrånende terreng. De nye urnefeltene danner sammen med en søyleskog av bjørk en ny innramming av kirkegården mot øst.

Topografi, bjørketrær, tilliggende skogsvegetasjon, bekkeløp og fjell i dagen er særlige kvaliteter i området som er ivaretatt og forsterket i prosjektet.

En universelt utformet gangvei slynger seg gjennom terrenget og knytter seg på det eksisterende veinettet. Urnefeltene er lagt på begge sider av veien, i åpent terreng med enkel beplantning, fjell i dagen og bjørketrær. I den nye urnelunden er det plass til ca. 615 urnegraver.

Det er etablert en ny trappeforbindelse fra kirkegården til minneplassen som ligger sentralt, med utsikt over den eksisterende kirkegården. Svaberg og fargerik sedum plantet inntil bart fjell, gir karakter til stedet. Navnene til de urnelagte skrives på en lang natursteinsskive i bakkant av plassen. Det er plass til ca. 500 navn på muren.

Bekkeløpet fremheves som viktig element med frodig kantvegetasjon. Bekken ledes videre til et vannspeil som knytter eksisterende kirkegård og ny urnelund sammen.

 

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Gravferdsetaten

Prosjektperiode: 2012-2013

Areal/størrelse: 7100 m2

Kostnad inkl. MVA: 6 mill.

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Leena Marjamaa, Jon Christian Dannevig MNLA, Svein Erik Bergem MNLA, Karoline S. Ødegård, Christer Ohlsson (landskapsingeniør)

Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Klemetsrud gravlund2
  • Klemetsrud gravlund3

Liknende prosjekter