Lange, vridde, svevende benker virvler over det nye torget på Ålgård. De henspeiler til buktende ulltråder og Ålgårds identitet knyttet til ullvareproduksjonen, som tettstedet utviklet seg rundt.

De svevende, i mørket lyssatte benkene, er lekne, lette linjer som fanger interesse og inviterer mennesker i alle aldre til å leke, bevege seg eller slappe av.

De svevende benkene veves inn i et landskapsrom som fletter sammen torget og den tilgrensende parken på en lekende måte. Benkene tar utgangspunkt i og forsterker eksisterende gangforbindelser - og skaper nye. De rammer inn et fleksibelt, brukbart plassgulv i tegl, som i ytterkantene buler seg opp og ned for å danne slake bakker og vannfylte pytter. Det oppstår et levende, nytt byrom for alle døgnets tider og alle årstider.

Benkene, terrengformene og vannet tilfører det sentrale byrommet på Ålgård mange nye lag. Det er rikt på sanselige og overraskende opplevelser, og samtidig fleksibelt til å romme mange funksjoner.

English summary
Benches twist and swirl as they sweep their way across the new town square in Ålgård. Their form reflecting the spinning of wool; an industry that has been central to Ålgård's identity and development. Appearing suspended in thin air, an effect enhanced by illumination from below at night, the benches encompassing form invites people of all ages to play, mingle or just relax. Their sweeping appearance creates a blend between the urban of the town square and nature of the neighbouring park. 

The benches fringe a paved area that is shaped at the edges to create small bumps and hollows within which water puddles can form. This blend of bench, undulating terrain and water creates a new vital urban space in Ålgard that will maintain its attractiveness throughout the day and during all seasons. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Ålgård, Gjesdal kommune, Rogaland

Oppdragsgiver: Gjesdal kommune

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2017-2018

Areal/størrelse: 300 m2

Kostnad inkl. MVA: 2,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: ATSITE i samarbeid med Brandsberg-Dahls arkitekter

Landskapsarkitekt: ATSITE AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anne Truelsen Schultz og Imke Wojanowski, begge landskapsarkitekter MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anne Truelsen Schultz og Imke Wojanowski, begge landskapsarkitekter MNLA

Rådgivere/konsulenter: Benkene ble utviklet i samarbeid med og produsert av Rampline

Entreprenør: Georg Stangeland

Anleggsgartner: Virgo

Idé/initiativtaker: Gjesdal kommune

Priser i konkurranser: 1. premie i konkurranse vår 2017

Annet: Fotograf: ATSITE, KAP arkitekter

ATSITE AS, Stavanger

  • Ålgård 1
  • Ålgård 2
  • Ålgård 3
  • Ålgård 4
  • Ålgård 5
  • Ålgård 6

Liknende prosjekter