Planområdet omfatter Neumanns gate fra Vestre Torggate til Teatergaten, med tverrgater ut til Håkonsgaten og Vaskerelven. Deler av Teatergaten inngår også i planområdet.

Arbeidene med fornyelse av gaten er initiert av gravearbeider i grunnen; Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten har skiftet ut eksisterende VA-anlegg og BOSSNett AS har bygd rørbasert avfallssystem i grunnen. Anleggsarbeidet er koordinert med aktørene i Graveklubben og andre kommunale etater, og har vært styrt av VA-etaten. Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeid for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. 

I forbindelse med valg av gateprofil og materialbruk har Grønn etat og Byantikvaren vært viktige bidragsytere.

Målene for opparbeidelsen: 

Etablere et lokalt trafikkmønster, sett i forhold til overordnet trafikkmønster, der en får bort mulige lokale, uønskede, gjennomkjøringsmuligheter

Etablere ny arealbruk for hele gateløpet, der ulike funksjoner blir plassert: Bossnedkast, returpunkt, varelevering, parker­ing og møblering ellers, som sykkelparkeing

Ny standard på materialbruk og belysning

Utforming av og plassering av platekant, der det skal tillates kjøring

Ny utforming av gågatestrekningen

The City of Bergen’s Agency for Road Transport has been responsible for a full renovation of Neumanns gate and the cross streets leading to Håkonsgaten and Vaskerelven, as well as parts of Teatergaten. The roadworks was triggered by the renewal of water and sewage pipes (the Agency for Water and Sewerage Works), and the construction of the new underground waste collection system (BOSSNett AS). 

 

Project goals: 

New local traffic pattern.

New land use/allocation of functions 

New use of materials and lighting

New design of pedestrian areas

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Trafikketaten v/Anders Vatle og VA-etaten v/Oddbjørn Andersen

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2014–2017

Kostnad inkl. MVA: 40 mill. kr 

Prosjektansvarlig: Ing. Bjørn Milde og  siv.ing. Olav Turøy, Asplan Viak AS

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anna Wathne MNLA, Asplan Viak AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jarle Skjold MNLA og Erik Bjerkelund, landskapsarkitekt, Asplan Viak AS

Rådgivere/konsulenter: For VA, veg og bossnett: Asplan Viak AS

Entreprenør: Fyllingen Maskin AS

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Magne Løvaas AS

Annet: Fotograf: Ingrid Holm Andersen

Asplan Viak AS, Bergen

  • 2-Neumannsgate
  • 3-Neumannsgate
  • 4-Neumannsgate
  • DSC_4328_

Liknende prosjekter