Øksnevad videregående skole driver med naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet, blant annet tilbys opplæring i anleggsgartner- og landbruksfag.

Temaene er tatt opp i utformingen av den nedsenkede hagen ved adkomstplassen, som er hovedfokus i anlegget. Smale åkerfurer av stauder i felt er avgrenset av stålkanter. Feltene er brutt opp av sittesteiner av den avrundede dyrkningssteinen en finner på Jæren. Dette har gitt statuen, som er flyttet frem i lyset, en fortellende kontekst. Som kontrast til det åpne «åkerlandskapet» er et felt med tett, vintergrønn barlind. Barlinden skal etter hvert klippes i en stram form.

Et terrassert, gresskledd landskap binder utearealene ved den gresskledde flerbrukshallen «Øksnevadhallen», det nye skolebygget og området rundt ny anleggsmaskinhall sammen, og danner et fondmotiv fra vegen.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Klepp, Rogaland

Oppdragsgiver: Rogaland fylkeskommune

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2010-2013

Areal/størrelse: 10 daa

Kostnad inkl. MVA: 3,1 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Målfrid Takle Folkvord MNLA, Randi Thomsen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Randi Thomsen, Ida Helen Tørud MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak (ARK), Rambøll (RIB), Sweco (RIV), Mjelde & Johannesen (RIE)

Entreprenør: Bjelland AS, Vasshus Entreprenør AS (betongarbeider)

Anleggsgartner: Bjelland AS

Arkitekt: Asplan Viak AS

Asplan Viak AS, Stavanger

  • Oksnevad vgs2
  • Oksnevad vgs3
  • Oksnevad vgs4
  • Oksnevad vgs5

Liknende prosjekter