Byåsen videregående skole i Trondheim ble tatt i bruk skoleåret 2004/2005 og rommer 950 elever fordelt på allmenn- og yrkesfaglige linjer.

Skolebygningen ligger som en streng som strekker seg fra øst mot vest omtrent midt på tomta. I indre sone på sørsida ligger innganger og publikumsarealer og på nordsida ligger roligere soner med små temahager. På sørsida av skolebygget er det lagt inn terrengmurer i naturstein. Murene følger bygningsfasadens krumning og materialbruk, skiller indre og ytre sone, og deler parkanlegget i mindre rom. Området er gitt et helhetlig preg ved hjelp av en stram struktur og gjentatt bruk av et begrenset antall materialer og plantearter. I tillegg har det vært vektlagt at ute- og innendørs arealer skal ha god kontakt med hverandre.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag fylkeskommune

Byggeår: 2002-2004

Areal/størrelse: ca 35 daa

Kostnad inkl. MVA: ca 20 mill. kr

Landskapsarkitekt: Løvetanna Landskap as

Arkitekt: HUS Arkitekter Trondheim AS

Løvetanna Landskap as

  • byaasenvgs2
  • byaasenvgs3
  • byaasenvgs4
  • byaasenvgs5
  • byaasenvgs6

Liknende prosjekter