Rolfsbukta ligger på den nordøstre siden av Fornebu, og er et av de få områdene på det gamle flyplassarealet hvor boligbebyggelsen får direkte sjøkontakt. Sjøutsikt og nærkontakt med vann er attraktive kvaliteter som har lagt sterke føringer for utbyggingen i området.

Boligområdet består av ulike delområder, bygd ut i etapper over lang tid. Mange ulike byggherrer og entreprenører underveis førte til en lang og komplisert byggeprosess med varierende sluttresultat i utførelsen. Som godkjennende myndighet har Bærum kommune vært svært aktiv i hele prosessen, og stilt høye krav både til kvalitet og til at store deler av utearealene skulle være offentlig tilgjengelige. Framfor alt gjelder dette en gjennomgående offentlig sjøfront – åpen for alle.

For å forsterke kontakten med vannet ytterligere, ble det opprinnelig prosjektert en 7 meter bred og 170 meter lang kanal med sjøvann innover i boligområdet. Slik skulle selv boliger som lå langt bak i rekken få nærhet til vann, og dermed økt verdi. For å skape best mulig kontakt med vannet ble den innerste 2/3-delen løftet opp til en grunn ferskvannskanal, mens den ytterste 1/3-delen er bygget som en dyp sjøvannskanal med høye kaifronter og flo-/fjærevariasjoner. Imellom disse ligger et vannfall som gir en illusjon av at ferskvannskanalen renner ut i sjøvannskanalen. I virkeligheten sirkuleres ferskvannet opp til fontenen, mens saltvann sirkuleres i vannfallet.

Delområdet Pollen ligger rundt den innerste delen av ferskvannskanalen. Der ble det valgt en løsning basert på rektangulære former – i ulike størrelser og med ulikt innhold. Kanalen er omgitt av felt med prydgras, piletrær og integrerte sitteplasser, og flere steder kan man krysse kanalen enten på enkle betongbruer eller steiner. Ytterst i sjøkanalen inngår en stålbru i den gjennomgående sjøpromenaden. Corténstål er brukt som gjennomgående materiale for kanting av plantefelt, skreddersydd utegrill og som brukar. Lange plass-støpte sittekanter med innfelte tre-avdekninger rammer inn vannspeilene på flere sider. En stor bastion med treplanting i grusdekke, langbord og benker ble bygd for å legge til rette for sosialt liv i boligområdet.

Ytterst i Rolfsbukta ligger delområdene Tangen og Marina, som består av seks blokker i en nordvendt skråning ned mot sjøen. Utformingen av et bryggemotiv med promenade ble et viktig grep for denne ytre delen av Rolfsbukta. Innenfor Marina ble det lagt en bilfri, grønn og romslig boliggate med trapper opp til det øvre boligområdet, Tangen.

I det nordre hjørnet er bebyggelsen, kanalbyggene, trukket noe tilbake for at man skal kunne se sjøen fra grøntdraget «diagonalen», som strekker seg videre innover Fornebulandet. Her er det etablert et torg i ulike nivåer som senker seg mot sjøen. Også her er formspråket videreført med utstrakt bruk av corténstål i kanter, og i staude-/prydgressbeplantningen.

 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Bærum, Akershus

Oppdragsgiver: SPDE, Fornebu Utvikling, OBOS Fornebulandet

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2003-2015

Areal/størrelse: 60 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 50 mill. kr

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aina Skjærvø, Svein Erik Bergem, Tone Lindheim, Ingvild Nesse, Espen Evensen Reinfjord, Laila Iren Isene og Simen Gylseth, alle MNLA, Maite Krukemeier, Christer Ohlsson, landskapsingeniør

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS, Fonteneteknikk

Entreprenør: PEAB, Reinertsen, AF Bygg, MT Højgaard Norge, Wegger & Kvalsvik entreprenør AS

Anleggsgartner: Argo, Steen & Lund, JK Entreprenør, Uteanlegg, Sport & Grøntanlegg

Arkitekt: Arcasa Arkitekter AS

Annet: Foto: Ivar Kvaal

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Rolfsbukta1_Ivar_Kvaal
  • Rolfsbukta2_Ivar_kvaal
  • Rolfsbukta3_Ivar_Kvaal
  • Rolfsbukta4_Ivar_Kvaal

Liknende prosjekter