Møllebekken renner fra Fjæretjenn i øvre del av sentrum og har sitt utløp i havnebassenget i nedre del sentrum. Siden 1950-tallet og fram til 2018 har den i sin helhet vært overdekt av veier, parkering og bebyggelse.

Bekken er et viktig historisk element i Tvedestrand og var en sentral ressurs i byen, som drivkraft for garverier og møller. I utløpet nede ved havna ligger bekken under den sydlige gavlen til Tvedestrands gamle rådhus, opprinnelig bygd som pakkhus for Nes jernverk.

Overgangene der ganglinjer og gateløp krysser Møllebekken, er viktige punkt og steder i løsningen. Opplevelsen av å gå eller kjøre over en flate som skiller seg fra det øvrige plassgulvet, gir en egen kvalitet. Den nedre gangforbindelsen over bekken ligger som et langstrakt felt som binder sammen parken og plassene på hver side av bekken. Der gjestebrygga kommer i land, etableres det en velkomstplass for de som kommer til Tvedestrand med båt. Materialbruken tar utgangspunkt i stedets historiske referanser med bruk av jern, tre og naturstein. Så langt som mulig har natursteinsmurer og gatesteindekker blitt gjenbrukt i anlegget. Der betongkanter og bryggekonstruksjoner er avdekket, har ny løsning blitt tilpasset. Det tradisjonelle smijernrekkverket som er vanlig brukt ellers i Tvedestrand, er benyttet langs bekkens sider. Bekken har tre nye bruer. Gulvet på plassene legges med gatestein. I gangbruene er materialet stålrammer og det er brukt Jahrra tresviller i dekket. Skulpturen Fire årstiderhar fått ny plassering sammen med ny møblering. To nye trær er plassert som del av plassutformingen. Flaggstanga beholdes. På den ytre plassen legges det inn ei trapp hvor det er fint å sitte – i sola og med utsikt ut fjorden.

English summary
Historically the Møllebekken stream was an important natural resource for Tvedestrand, utilised in running tanneries and mills. Since the 1950s until 2018 the stream has been entirely covered. The lower stretch of Møllebekken has now been re-opened, becoming an important visual element in the town centre.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Tvedestrand, Aust-Agder

Oppdragsgiver: Tvedestrand kommune v/Andreas Gimming Stensland og Otto Bugge

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2017–2018

Areal/størrelse: 2025 m2

Kostnad inkl. MVA: 7,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Otto Bugge

Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn

Ansvarlig landskapsarkitekt: Tone Telnes MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kristine Glenna Kragset

Rådgivere/konsulenter: Stærk & Co AS, A.L. Høyer Skien AS

Entreprenør: Knut Haugsjå AS

Anleggsgartner: Oveland Utemiljø AS

Underleverandører: Traftec AS

Samarbeidspartnere: Statens vegvesen Region sør

Idé/initiativtaker: Tvedestrand kommunes stedsutviklingsprosjekt «Byløft»

Annet: Foto: Dag Jenssen

Feste Sør AS, Porsgrunn

  • 2_
  • 3_
  • 4_
  • 7_
  • 6_

Liknende prosjekter