Midtun skole ble reist i 1926 og har et uteområde som i liten grad byr på utfordringer for elevene. Gjennom rehabilitering av eksisterende skolegård og opparbeiding av nyervervet grunn skal elever og lærere få en mer aktiv og stimulerende skoledag.

Utearealene er delt inn i soner for idrett, frilek med kunstig elveløp, amfi og scene. En ospelund er romskapende element og sosial arena i eksisterende skolegård. Et stort amfi i naturstein tar opp høydeforskjellen mellom ny og eksisterende skolegård. Dette blir hjertet i skoleanlegget. Anlegget skal fungere som et nærmiljøanlegg utenfor skoletiden.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bergen

Oppdragsgiver: Bergen kommunale bygg

Byggeår: 2009

Prosjektperiode: 2008-2009

Areal/størrelse: 9 000 m2

Kostnad inkl. MVA: 10 millioner kr.

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sweco Norge AS v/Olav Tveitnes, Sissel Øye og Karen Rørlien, alle MNLA

Entreprenør: Landås Hage og Boligservice AS

Sweco Norge AS, Bergen

  • midtunskole2009-02

Liknende prosjekter