I 2020 inviterte Bergen kommune til konkur­ranse og levering av skisseprosjekt for Fyllings­dalen kulturhus og bibliotek med tilhørende byrom. Endringen av Oasen kjøpesen­ter, bybanen til Fyllingsdalen og det nye kultur­huset med uterom er alle med på å transformere området til det tydelige bydelssentrumet som Fyllingsdalen tidligere har manglet.

 Forslagets helhetlige grep omfatter nye og attraktive møteplasser, forsterket gangforbindelse mellom torgområdet, kollektivtransport og omgivelsene, innlemmelse av det omkringliggende grønne og nye aktiviteter for alle alders­grupper. Kulturhuset blir et åpent bygg, inviterende og funksjonelt, med store synergieffekter for et mangfold av brukere og for stedet som helhet.

Uterommene styrker Fyllingsdalens iboende kvaliteter ved å bygge opp under eksisterende bevegelseslinjer. Sammenhengen i grøntstrukturen forbedres, samtidig som nye møteplasser tilføres. De solfylte uterom­mene skaper gode forutsetninger for opphold, og det legges til rette for et mangfold av aktiviteter i disse områdene. Torget og det sentrale åpne torget blir en arena for folkefester og arrangementer, et fleksibelt og energisk sted. 

 Aktivitetsrommet og amfiet i sør tar opp høydeforskjellen mellom torget og Hjalmar Brantings vei, og blir et samlingssted for barn og ungdom med klatring, basket og andre trenings- og lekeinstallasjoner. Området gir plass til å samkjøre aktiviteter inne og ute, og det legges til rette for gode og varierte elementer som kan fungere både som oppholdssone, scene og kulisse. De blågrønne kvalitetene styrker koblingen mellom bebyggelse og landskap, skaper trivelige rom og bidrar til overvannshåndtering i området.

 

In 2020 a competition for Fyllingsdalen cultural center and urban square was announced by Bergen municipality. With the establishment of a new light rail, bus terminal, and extensive residential development surrounding the existing shopping center, the area is transforming towards a vibrant urban center. The proposal for the cultural center and square has a holistic and integrated approach where new meeting places, improved connections for pedestrians, green qualities, and activities for all age groups are established. The building volume is open and inviting with a stepping roofscape, which creates a good dynamic with the surrounding outdoor spaces. The sunny, open square will be a space for events and casual hangouts with a range of elements for outdoor performances and activities. The play area, with a basket net, climbing wall and other playful, elements handle the change in levels to the south. Blue and green qualities create a lush and pleasant space while also being key in the handling surface water.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Vestland

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Byggeår: 2020

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Axel Sømme, Ina Devik, Ellen Reitan, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Visualisering: Beauty & The Bit

Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS: Thale Bjørnerheim, Totto Ratkai, Trude Ellingsen, Julia Rousse. KOHT arkitekter: Kenneth Lønning, L2: Jon Flatebø, Meriadeg Jan, Peter Kleven, Jon Inge Bruland

Priser i konkurranser: 1. plass i konkurransen om Fyllingsdalen kulturhus og bibliotek med tilhørende byrom

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • Fyllingsdalen-Kulturhus1-
  • Fyllingsdalen-Kulturhus3

Liknende prosjekter