Byggingen av Regjeringskvartalet starter i 2021 etter flere år med forberedende arbeider og prosjektering. Bjørbekk & Lindheim har samarbeidet med landskapsarkitekter fra SLA i teamet som arbeider med byromsprosjektet, siden ‘Team Urbis’ vant konkurransen om prosjektet i 2017. 

Kvartalet utvikles som et verdig, varig, vakkert og vennlig sted. Prosjektet kan betraktes som en form for byreparasjon. Regjeringskvartalet blir en bilfri bydel som skal sys sammen med resten av byen. Historiske bygninger vil få ny innramming, og plasser og gater blir attraktive for byliv, opphold og opplevelser.

Høyblokka er midtpunktet i Regjeringskvartalet, og representerer gjenoppbyggingen etter krigen. På den ene siden representerer G-blokka fra 1906 unionsoppløsningen. På den andre siden vil den nye A-blokka representere det moderne Norge. Bygningene er samlet rundt plassene Johan Nygaardsvolds plass og Einar Gerhardsens plass, som gjenoppstår med ny utforming hvor lindealleen er bevart, og det nye 22. juli-senteret blir innpasset. En ny park mellom Regjeringskvartalet og det gamle Deichmanske hovedbiblioteket blir et grønt element i bydelen. Parken får en sentral rolle i balansen mellom det representative og dagliglivet til byens innbyggere. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2029.

 

The Construction of the New Government Quarters will start in 2021 after several years of planning by Team Urbis, with landscape architects from Bjørbekk & Lindheim and SLA. The New Government Quarter will be transformed into a car-free district with streets and public spaces attractive for city life. The building “Høyblokka” remains at the center, representing post-war reconstruction. The dissolution of the union with Sweden is represented to one side in the G-block from 1906, while modern Norway is represented on the other side with the new A-block. The buildings are centered around two main public squares which will be revitalized and integrated with the new 22 July Centre. A new park is planned between the New Government Quarters and the old Deichman library. The project is planned to be completed during the 2020s.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Oslo, Bydel St. Hanshaugen

Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggeår: 2021–2029

Prosjektperiode: 2017–

Areal/størrelse: 58 daa

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim/SLA

Rådgivere/konsulenter: Aas-Jakobsen AS, Asplan Viak AS, Cowi AS, Rambøll AS, SLA

Entreprenør: Steen & Lund AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Underleverandører: Structor Oslo AS

Arkitekt: Nordic – Office of Architecture

Prosjektgruppe: Team Urbis

Priser i konkurranser: Vinner av konkurransen om nytt Regjeringskvartal i 2017

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Regjeringskvartalet (2)
  • Regjeringskvartalet (3)
  • Regjeringskvartalet_EinarGerhardsensPlass

Liknende prosjekter