Bryggeritorget ligger ved E. C. Dahls ærverdige fabrikklokaler på Nyhavna. Området har høyt byutviklingstrykk, med bevart industrikarakter.

Prosjektet handler om å omforme en større asfaltert flate til et midlertidig offentlig byrom, med en tentativ ramme på fem år. Derfor har fokuset vært på ombruk av materialer som var tilgjengelige inne i fabrikkens lokaler. Gjenstander og materialer fra bryggeriet, som ikke lenger var i drift, ble gjenbrukt og redesignet til møbler, belysning og installasjoner i parken. 

Den gamle Fyrsentralen ble også rehabilitert, fasadene ble åpnet opp og en del av utstyret beholdt som påminnelse av historien til bygget. Fyrsentralen er transformert og blir brukt til konserter, med ølservering. I vekstsesongen kan man utforske bryggeri-relatert beplantning som blant annet pors, humle og hvete, i åpne geometriske omgivelser. Beplantingen varierer med høyde, farge og dufter, mens kunstneriske installasjoner og møblement fra fabrikken skaper en leken og historisk identitet. 

 

---

The project is located outside E. C. Dahls brewery, in Nyhavna, Trondheim. The premises for the project was to create a contemporary public space in an old parking lot. Due to its five-year temporary frame, the focus has been a few permanent interventions and repurpose brewing equipment into practical furniture. Installations together with brewing related vegetation and an open geometrical form gives Bryggeritorget a playful atmosphere with a touch of beer making history. 

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Bryggerikvartalet E. C. Dahls AS v/ Børge Aunaas

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2021

Areal/størrelse: Ca. 1800 m2

Kostnad inkl. MVA: 2,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Rallar arkitekter AS

Landskapsarkitekt: Sweco Architects Trondheim, tidligere TAG Arkitekter Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: TAG Arkitekter avd. Trondheim

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Erlend Åsgard Marthinsen MNLA

Arkitekt: Rallar arkitekter AS

Samarbeidspartnere: Ljos Studio Pekka Stokke, Thios Stål AS, 3 Kløver AS

Annet: Foto: Kristoffer Witrupp

Sweco Architects Trondheim, tidligere TAG Arkitekter Trondheim

  • Bryggeritorget_02_HQ
  • Bryggeritorget_03_HQ

Liknende prosjekter