Lunde barneskole ligger midt i Skien sentrum, i nær tilknytning til grøntområdet Lundedalen. Skolen består av et større nybygg (hovedbygget) og en vernet bygning (spesialfag). Resterende (eksisterende) bygningsmasse er planlagt revet og utomhusanlegget skal utvides i et senere byggetrinn.

Skoletomta ligger i skrånende terreng i nord-sydgående retning. Et viktig tema for utvikling av utomhusanlegget har vært å utnytte terrengspranget på en positiv måte, ved å legge inn en aktivitets-sone i tilknytning til rampe og amfi. En eksisterende parkeringsplass skulle innlemmes i prosjektet og var styrende for utformingen av hovedadkomstområdet. Balanse mellom «harde» og «myke» ute-rom og variasjon mellom små, intime rom og større tumleplasser er tillagt stor vekt i utformingen. Tilgrensende grøntområde, Lundedalen, tilbyr store grønne flater og ballplasser til elevene.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Skien sentrum

Oppdragsgiver: Skien kommune

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2010-2013

Areal/størrelse: ca. 7,5 mål

Prosjektansvarlig: Hans Johan Haugerud

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Hanne Pollen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hanne Pollen MNLA og Ida Solli Hansson MNLA

Entreprenør: LKC AS

Anleggsgartner: Sten og Grøntanlegg, Jon Bjerketvedt

Arkitekt: Arkitektgruppen Drammen AS

Henning Larsen, Norge

  • fjellet1
  • lekeplass mot sør
  • Detalj amfitrinn
  • sitteklosser3
  • Lunde barneskole landskapsplan

Liknende prosjekter