Toke brygge er et helhetlig stedsutviklings-prosjekt som inneholder fortetting i sentrum, tilrettelegging av vannfronten og aktivisering av identitet gjennom kunst, kultur og opplevelser.

Prestestranda er det gamle, opprinnelige sentrumet i Drangedal. Stedet har spesielle kvaliteter knytta til plasseringa ved vannet. Hit kom folk med båt for å gå i kirka eller handle. Det spesielle bygningsmiljøet med Buene, bakeri og landhandel, og vannfronten er nært knytta sammen og gir området særpreg. Toke brygge har gjennomført en rekke tiltak; universelt utformet turveg, et flott sitteamfi, brygger og adkomst til vannet, aktivitetsbaserte møteplasser tilrettelagt for alle målgrupper, badebrygger og kunst i uterom. 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Prestestranda, Drangedal

Oppdragsgiver: Drangedal kommune

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2011-2015

Prosjektansvarlig: Drangedal kommune v/Arne Ettestad, sektorleder. Prosjekt-og prosessleder: Feste Grenland v/Gunn Marit Christenson

Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Feste Grenland v/Tone Telnes

Entreprenør: Kragerø Naturstein AS, GS-maskin

Underleverandører: 3753% Tørdal, Rent mel i posen, UHU-design

Kunstner: Årlig temporær utstilling med flere kunstnere; UKRUTT og permanent kunst i uterom med Christian Sunde.

Arkitekt: Arkitektkontoret Børve & Borchsenius as vant arkitektkonkurranse på bolig/fortettingsprosjektet, Rintala Eggertsson arkitekter har tegnet et skisseprosjekt på nye buer i vannfronten

Idé/initiativtaker: Tone Telnes og Gunn Marit Christenson, Feste Grenland

Prosjektgruppe: Gunn Marit Christenson, Tone Telnes, Tore Halvorsen, Arne Ettestad, Johnny Stene, Hilde Tørdal og Kari Vogsland.

Finansieringskilde/sponsor: Drangedal kommune, Telemark fylkeskommune, Kommunal- og regionaldepartementet, KORO, Direktoratet for naturforvaltning, Drangedal og Tørdal sparebank,

Feste Sør AS, Porsgrunn

  • 20120601-tokebrygge-0329
  • 20120601-tokebrygge-0464
  • P1000826

Liknende prosjekter