Beliggenheten til Vestnes er unik, med Romsdals­alpene i ryggen og sjøfront mot Romsdalsfjorden. Fra sentrum var denne slående havutsikten lenge sperret av butikkvegger og næringsbygg, og veien ned til vannkanten var lang og kronglete. Dette ville kommunen gjør noe med.

Agraff fikk i oppdrag å gjenopprette Vestnes sentrums kontakt med havet. Den nye havnepromenaden byr på muligheter for sosial samling, utsikt, turgåing, avslapping, soling og lek. For Agraff handlet det om å skape adgang til sjøfronten og å åpne opp mot friområder. 

Utformingen henter linjeføringen fra utsikten mot Romsdalsalpene. Den er basert på et forseggjort bryggedekke av tre, der plankene danner et mønster på tvers av den sagtannformede kanten. Det er bygd en rekke ulike sitte- og oppholdssteder som gir ly for været, samt en utsiktplattform. Promenaden er lyssatt. I mørket framstår den som en glødende grense mot sjøen. Utformingen er tilpasset ekstremværet Vestnes tidvis opplever.

 

--- 

The small town Vestnes is uniquely situated, with the scenic Romsdal Alps behind and the seafront facing the Romsdal fjord. From the town center, this striking view has been obstructed by shoppingmalls and commercial buildings, with a long and winding road leading to the seaside. 

The new seaside promenade is designed to align with the view towards the Romsdal alps. At its base is the pier deck, clad in ornamented wood, where the boards form a pattern across the saw tooth-shaped edge. It includes ample seating and resting space, shielded from the weather, as well as a viewpoint platform. The promenade is lit, giving it the appearance of a glowing boundary toward the sea at nighttime. The design is adapted to the harsh weathers occasionally hitting Vestnes.

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Helland, Vestnes, Møre og Romsdal

Oppdragsgiver: Vestnes kommune

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2013–2018

Areal/størrelse: 3 000 m2

Prosjektansvarlig: Johannes Smidt MNAL

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Trond Heggem MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marte Willumsen, Oddveig Hovdenak, Jan Løvdal, alle MNLA

Entreprenør: Søvik & Skåravik AS

Arkitekt: Agraff og Haugen/Zohar Arkitekter. Prosjekterende arkitekter: Lydia Høyem Anker, Bjørnar Kvalen, begge MNAL

Samarbeidspartnere: Haugen/Zohar Arkitekter

Prosjektgruppe: Agraff og Haugen/Zohar

Priser i konkurranser: 1. premie i tettsteds­utviklingskonkurranse 2013–2014: Plan- og designkonkurranse om utvikling av kommunesenteret på Helland: «Helland i Vestnes om 5 minutt»

Annet: Foto: Zbigniew «Ziggi» Wantuch

Agraff Arkitektur AS

  • 01_Ziggi_Vestnes_Hires
  • 10_Ziggi_Vestnes_Hires
  • 03_Ziggi_Vestnes_Hires

Liknende prosjekter