Fjordstien er en strandpromenade langs Sogndalsfjøra til Saften elvepark ved Sogndalselvi. I prinsippet er den en gangvei 2,5 til 3,2 meter bred med fast dekke, støttemurer i naturstein ned til sjøbunnen og belysning integrert i rekkverk - men Fjordstien er mer enn bare en gangvei.

Med Fjordstien har kommunen og politikerne villet åpne opp den lukkede strandsonen, som tidligere har vært stengt for allmenheten. Langs stien er det møteplasser og aktivitetstilbud flere steder, som bade- og lekeplasser, treningsplasser, buldrevegger, bru og brygger, park, amfi og andre oppholdsplasser. Promenaden har fjorden på den ene siden og vakker eldre trehusbebyggelse og sjøboder på den andre. Fjordstien vil gi innbyggerne rekreasjonsmulighet i sentrum av tettstedet. På store deler av strekningen er Fjordstien helt nede i strandsonen. Det er bygget murer ned til sjøbunnen, men der sjøbunnen er brattest står Fjordstien på peler.

Det har vært en målsetting å bruke materialer som harmonerer med trehusbebyggelsen, sjøbodmiljøet og den eldste delen av Fjordstien som ligger nærmest Lerumskaien. Murer, trapper og kanter er av natursteinen øyegneis. Rekkverket er av galvanisert stål, møbler er av galvanisert stål og tre. I grenser mot naboer er det hekk eller hvitmalte stakittgjerder som mange steder i trehusbebyggelsen. Rekkverk på murer skulle være så transparent som mulig og har integrert pullertbelysning som lyser rett ned på stien. Lekeplass og treningsparker har plasstøpt gummibelegg med sandgul farge. Stigningen på Fjordstien er gunstig for barnevogn, rullestol eller om man ikke liker å gå i bratte bakker. Det er benyttet tre typer materialer i overflatedekket; fiberarmert betong der stien ligger lavt, asfalt der den ligger høyere og tredekke der stien er bygd på peler.

I Fjordstiens del 1 og 2 er det lagt infrastruktur i veikroppen, det vil si spillvannsledning og vannledning med tilhørende pumpeanlegg. Private avløpsanlegg i strandsonen er blitt sanert og knyttet til det offentlige avløpssystemet. Flere steder er det lagt trekkerør for fjordvarme tvers igjennom veikroppen. Fjordstien har breddeutvidelser i svingene slik at de som har sjøboder skal kunne kjøre med tilhenger (med jolle) til båtslippen som ligger i den ene enden.

English summary
Fjordstien is a road along the seafront in the village Sogndal. In principle, it is a walkway of 2.5-3.2 meters wide with walls in natural stone down to the seabed. With Fjordstien the politicians wanted to open up the coastal zone that has previously been closed to the public.

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Sogndal, Sogn og Fjordane

Oppdragsgiver: Sogndal kommune v/Silje Skuset, Kari-Anne Kirsebom Strandman og Kristian Losnegard Karlsen

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2011–2018

Areal/størrelse: 1,1 km

Kostnad inkl. MVA: 38,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Kristian Losnegard Karlsen

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Region Vest

Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult Region Vest, Bergen v/Svanur Larusson MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Multiconsult Region Vest, Bergen v/Anne Siri Lingaas og Svanur Larusson, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult Region Vest, Bergen

Entreprenør: Del 1: Contexo AS, Del 2: K.A. Austad AS. Saften elvepark: FS Anlegg AS

Anleggsgartner: Åberge planteskule (beplantning)

Underleverandører: Mesta Elektro AS, Instefjord Asfalt AS, Hallingdal Bergboring AS, Fundamentering AS, AH Bygg AS, Ingmar Fimreite AS, Førde Granitt

Kunstner: Stine Lilloe Olsen

Annet: Foto: Tore F. Lie, Falkeblikk AS

Multiconsult, Region Vest

  • Fjordstien Sogndal_2
  • Fjordstien Sogndal_3
  • Fjordstien Sogndal_4
  • Fjordstien Sogndal_5
  • Fjordstien Sogndal_6
  • Fjordstien Sogndal_7
  • Fjordstien Sogndal_8
  • Fjordstien Sogndal_9

Liknende prosjekter