Transformasjonsområdet Damsgårdssundet ved Puddefjorden i Bergen gjennomgår store endringer fra et nedslitt industri og havneområde til et attraktivt byområde med nye boliger, næring, høyskole m.m.

Publikum har hittil vært utestengt fra sjøfronten, mens det nå tilrettelegges for aktiv bruk gjennom ny havnepromenade. Det blir tilgang til sjøen for bruk av kajakker, bading m.m., samt opphold i nye parkmessige anlegg av høy kvalitet. Havnepromenaden og parkanlegget ved Høyteknologisenteret i Bergen (HIB) og Ternen Borettslag står allerede ferdig, mens Handelshøyskolen BI og Piren Borettslag er under oppføring. Flere prosjekter er på gang. Programmet for havnepromenaden sikrer at det brukes materialer av høy kvalitet og at eksisterende elementer skal gjenbrukes der det er mulig. Andre viktige mål er å skape møtepunkter og opprette kontakt mot sjøen.

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Damsgårdssundet, Bergen

Oppdragsgiver: Rieber Eiendom A.S. / Bergen og Omegn Boligbyggelag

Byggeår: 2009-2014

Prosjektperiode: 2001-2014

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Smedsvig AS v/Arne Smedsvig MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingvild Yri, Frode Pedersen, Benedicte Eriksen, alle MNLA

Anleggsgartner: Askeland A.S.(Marineholmen), Gravdal Hage & Anlegg AS (Ternen Borettslag)

Underleverandører: Betonggulv AS (plasstøpte dekker)

Arkitekt: Bjerk & Bjørge AS (Marineholmen), Kari Nissen Brodtkorp AS (Ternen)

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • Hoff HIB, nr 3
  • Hoff HIB, nr 4
  • Hoff HIB Miljõbygg Barnehage nr 5
  • BOB Ternen brtl.-havnepromenade 2_1
  • Hoff havnepromenade, nr 2

Liknende prosjekter