Ved det gamle verftsområdet innerst i Solheimsviken vil et nytt kontorbygg og hotell danne det nye byutviklingsområdet innerst ved Puddefjorden. Utearealene omfatter offentlige torg, gågater, havnepromenade og oppholdsarealer.

Svært mange ferdes i området. Det er derfor lagt vekt på at bygg og landskap er tydelig lesbare og samtidig har en helhetlig utforming i dette store landskapsrommet. Kjøring skal skje på fotgjengernes premisser. Planlegging av gateløpene vil skje etter prinsippet om «shared space», med granittdekke i hele tverrsnittet for gaten, både for gangareal og kjøreareal.

Havnepromenaden som strekker seg rundt hele Damsgårdsundet blir en viktig del av anlegget. Utenfor hotellet er gangveien trappet ned og promenaden får et materialskifte til tre, slik at nærheten til sjøen forsterkes. Tre er et varmere materiale og gir større variasjon og flere muligheter for opphold. På kort tid har plantefeltene blitt frodige og vakre, regnbedene håndterer overvann ved infiltrasjon, og gatene oppleves trygge og interessante å bevege seg gjennom. Det er høy kvalitet og presisjon på granittdekket, og det er valgt solide benker og sykkelstativer. Med en økolog på laget er plantene nøye utvalgt, samt at det er utplassert insektshotell og fuglekasser. Lysdesigner har planlagt belysningen for hele området, med kombinasjon av lyktestolper, overhengt vaierfestet belysning, og langsgående LED-slanger i trappene ved promenaden. Anlegget utgjør en forlengelse av havnepromenaden rundt Damsgårdsundet og har blitt et sted man ønsker å legge turen til. 

---
By the old shipyard area located in Solheimsviken, a new office building and hotel together with a new outdoor area will form the new urban development area at the innermost part of the Puddefjord. The resort includes public squares, pedestrian streets, harbour promenades and good living areas. A great deal of people is passing through the area. It is emphasized that buildings and landscapes are clearly readable and have a holistic design in this large landscape room. Driving will take place on pedestrians' terms. Planning of the street races will be according to the principle of “Shared space” with granite cover throughout the cross section of the street, both for the walking and driving area.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Bergen, Vestland

Oppdragsgiver: GC Rieber, Gunnar Hernborg

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2017–2021

Areal/størrelse: 25 daa

Kostnad inkl. MVA: 31 mill. kr

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Inger Hageberg MNLA, Arne Smedsvig MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inger Hageberg MNLA, Stina Karlsson, Marta Jacob, Mats Knudsen (landskapsplanlegger)

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult (Skipet), Sweco (Viken Brygge)

Entreprenør: Veidekke (Viken brygge)

Anleggsgartner: Askeland Anleggsgartnere AS (Skipet) og Boasson Anleggsgartnermester AS

Arkitekt: Paal Kahrs Arkitekter og Holon Arkitekter

Samarbeidspartnere: Lysdesign: Lightbureau v/Thea Collett

Annet: Foto Jan M. Lillebø

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • Skipet-og-Viken-Hotell-(05)-copy
  • Skipet-og-Viken-Hotell-(06)
  • Skipet-og-Viken-Hotell-(08)-copy
  • Skipet-og-Viken-Hotell-(02)
  • Skipet-og-Viken-Hotell-(01)

Liknende prosjekter