Damsgårdsundet er i stor endring, og Fløttmannsplassen er områdets nye møteplass, oppholdsplass og kommunikasjonsåre. Prosjektet har en fantastisk plassering i sjøkanten ved Puddefjorden. Med broen Småpudden og havnepromenaden som aktive livsnerver i området, er plassen sikret aktivitet og puls.

«There is a crack in everything – that`s how the light get`s in…»

Fløttmannsplassen er liten, men deles naturlig inn i ulike funksjonelle og opplevelsesmessige soner. Damsgårdsundet har en spennende historie med skipsfart og industri, og er preget av rustikke og solide materialer og utrykk. Dette er noe som vi har tatt med oss videre som inspirasjon inn i prosjekteringsfasen. Like viktig som materialer og design, er programmering og tilrettelegging for lek og aktivitet. Plassen skal være både møteplass, torgplass, 17. mai-plass, lekeplass og kommunikasjonsåre.

Et sammenhengende vannspeil bryter opp plassen; den ligger som et riss i dekket og får ulike «bruddkanter» som gir ulike oppholds- og lekelementer. De store steinblokkene langs vannspeilet gjentas på plassen i ulike former; som tradisjonelle benker; som steinflak med skrånende sklisider, hoppesteiner i vannspeilet eller som sykkelstativ. 

Geometri og utforming er formet av kommunikasjonsårene, og det er lagt vekt på å både sikre god tilgjengelighet til/fra Småpudden, samtidig som plassens og gatetunet utforming skal signalisere at både syklende og kjørende må dempe farten. Gatetunet er utformet som shared space, der tydelige opprampinger og brosteinsbelegg signaliserer at de kjørende beveger seg på de gåendes premisser. Høydeutfordringer mhp lite fall ut mot sjø er løst ved infiltrasjonssoner i gatetunet og på plassen, med overløp til sjøen. Dette gir også basis for en grønn gate og grønn plass med store årstidsvariasjoner og biologisk mangfold. Det var regulert allè i gatetunet, og det har vært et omfattende arbeid å kartlegge foreliggende infrastruktur i grunnen og finne fysisk plass til nødvendig jordvolum for trær. I dag er taket av kirsebærtrær et populært fotomotiv, samt at det skaper lunhet og frodighet, og understreker ulike soner på plassen.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen kommune, Vestland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bymiljøetaten

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2015–2019

Areal/størrelse: 3000 m2

Kostnad inkl. MVA: 10 mill. kr

Prosjektansvarlig: Merete Gunnes MNLA

Landskapsarkitekt: Sweco Architects Bergen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Merete Gunnes, Linn Riise Handal, begge MNLA, Johanne T. Aksnes, Hanne N. Sundalskleiv

Rådgivere/konsulenter: COWI as (RIE/RIB/RIVA, RIM), Karsten Moholt as (fonteneteknikk)

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Svein Boasson AS

Underleverandører: Bergen rørteknikk AS, Byggmester K. Aarvik AS, Nettpartner AS, Stolz Entreprenør AS, Alsaker AS

Priser i konkurranser: Foreslått til Landskapsarkitekturprisen 2021

Annet: Foto: Helge Skodvin, Anleggsgartnermester Svein Boasson AS, TAG arkitekter, Multiconsult (Før-bilde)

Sweco Architects Bergen

  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 0Før
  • P01 landskapsplan_rensket-kopi

Liknende prosjekter