Kilden barnehage er en av de første plusshus barnehagene i Oslo. Lokal energiproduksjon står sentralt i prosjektet. Barnehagen viser hvordan arkitektur og solproduksjon spiller sammen for en optimal løsning.

Tomtas naturlige topografi utnyttes i utforming og organisering. Svake koller i terrenget forsterkes ved å gjenbruke betongmasser fra eksisterende bygg. Målet var å oppnå en balanse mellom vegetasjonsdekte områder, og områder med harde flater. Det kuperte terrenget gir varierte rom og en skala tilpasset barns kroppsstørrelse og bruk. Svingende stier fører til inngangene rundt bygget. Stiene slynger seg i terrenget, omkranset av gresskledde skråninger, med en og annen naturstein lagt i skråningene. Dette gir en opplevelse av å vandre gjennom et lite daldrag. 

Utearealet utfordrer motorikk, byr på sanse-inntrykk og oppmuntrer til aktivitet og kreativ lek. Gras og tresorter skal tåle tråkk og slitasje, samtidig som vegetasjonen tilfører noe vakkert gjennom alle årstider. Kollene er tilsådd med gras og det er valgt stedegne planter. Mikroklimaet forbedres ved at gras, busker og trær tilfører luften fuktighet, plantene binder svevestøv til bladverket og fanger opp CO2. Det er plassert ut insekthotell på tomta. Vannet fordrøyes lokalt, og det er lagd forsenkninger som muliggjør lek med regnvann. 

As part of the Futurebuilt program, Kilden kindergarten delivers BREEAM Excellent standards with a design that was nominated for Building of the Year 2019. The playful façade is complemented by a landscape design which encourages activity and play amongst the children, with hilly terrain and winding paths using various materials.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Oslo, Bjerke bydel

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2015–2018

Areal/størrelse: Bygg 2 400 m2, uteareal ca. 7 daa

Kostnad inkl. MVA: 76 mill. kr

Prosjektansvarlig: Prosjektleder Omsorgsbygg Oslo KF v/Espen Mikkelsen

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Erle Stenberg

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Espen Kjærem MNLA, Erle Stenberg, Christopher Diaz Linnerud, landskapsingeniør MNLI, Johann Sverrisson, arkitekt SAR.

Entreprenør: Varden Entreprenør AS

Anleggsgartner: Akershusgartneren AS

Kunstner: Nina Beier

Arkitekt: LINK arkitektur AS

Prosjektgruppe: Multiconsult ASA, Erichsen & Horgen AS, Spenncon AS, Splitkon AS

Priser i konkurranser: 1. pris, Åpen anbudskonkurranse med løsningsforslag, 2014. Nominert til «Årets Bygg 2019».

Annet: Futurebuilt forbildeprosjekt, BREEAM Excellent. Fotograf: Hundven-Clements Photography

LINK arkitektur AS Landskap

  • Kilden2
  • KIlden barnehage - bevart konstruksjon - Foto_Tove Lauluten

Liknende prosjekter