Landskapsbearbeidingen av Tasta barnehage utnytter det eksisterende terrenget og vegetasjonen, for å skape soner av ulik karakter og med varierte lekemuligheter.

Det øverste platået ligger i et eksisterende skogsområde, og ble nennsomt tilpasset for å beholde mest mulig av eksisterende vegetasjon og terreng. Den øvre terrassen er koblet til det nedre aktivitetsområdet med et graskledd amfi, sklie og en skrå klatrebakke. Terrengskråningen tas opp i en lekeborg som også fungerer som gangbru, lekehus og gapahuk. Regnvannet fra stedet samles i et avløpsmagasin under hovedaktivitetsområdet. Det er også satt av et område med fukttålende trær og planter, som skaper et lekeområde av spesiell interesse for barna på regnfulle dager.  

The outdoor area at Tasta kindergarden uses the existing terrain and vegetation to create zones of different character and play opportunities. The top terrace is set in a woodland and care was taken to retain as much of the existing trees and terrain as possible. The upper terrace is connected to the lower activity area by a grass amphi, a slide and an inclined climbing wall. A play castle functions both as a playhouse and shelter. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Stavanger, Rogaland

Oppdragsgiver: Stavanger Eiendom, BVP totalentreprise

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2018–2019

Areal/størrelse: Ca. 3 100 m2

Prosjektansvarlig: Hege Øyen Eshaghi MNAL

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jesper Rasmussen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Andrew Halseid-Budd

Rådgivere/konsulenter: SK Langeland AS

Entreprenør: Kruse Smith AS

Anleggsgartner: Nordbø Maskin AS

Arkitekt: LINK Arkitektur AS

Samarbeidspartnere: Uniqa AS

Annet: Fotograf: Hundven-Clements Photography, Andrew Halseid-Budd

LINK arkitektur AS Landskap, Stavanger

  • Tasta bhg
  • Tasta bgh2

Liknende prosjekter