Planområdet skal utvikles til en ny type næringspark, med økt utnyttelse og aktivitet på dag- og kveldstid. Landskapsplanen skal legge til rette for overordnet grønnstruktur, og gi ramme for gode oppholdsrom rundt bygningsmassen.

Planen viser møblering langs veier, sentralaksen, på torget og i parkene. Belysningsplanen skal ta hensyn til miljø, estetikk og sikkerhet. Veier, torg og parker skal være belyst, noen steder vil lysarmatur bli innfelt i steinoverflater. Lyst natursteinsdekke, dimensjonert for biltrafikk, brukes på møteplasser, og lys betong i overganger mellom trapper og ramper. Identitetsskapende skulpturer og andre kunstelementer skal gjenspeile den tidligere industrien i Hillevåg, med innslag av lysdesign. Det legges til grunn universell utforming og høy kvalitet  i materialer og teknisk utførelse.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Stavanger. Planområdet ligger sentralt plassert mellom Fv 44 og jernbanen, ca 3 km sør for Stavanger sentrum og ca 1 km sør for Hillevåg bydelssenter.

Oppdragsgiver: Stavanger sør

Prosjektperiode: 2010-2012

Areal/størrelse: 56,5 daa, planområdet er 15 000 m2

Prosjektansvarlig: Espen Eek

Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Siggeir Torpe MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Suzanne Roth MNLA

Entreprenør: Block Berge Bygg

Arkitekt: LINK Arkitektur

Multiconsult, Region Sør, Stavanger

  • park1
  • park2
  • torg

Liknende prosjekter