Hortens indre havneområde er i transformasjon, fra rufsete småindustri til et mangfoldig og sjønært boligområde tett på byen.

For å skape attraksjonsverdi og positiv utvikling, startet kommunen med å etablere en 50 meter bred og 400 meter lang park i vannkanten langs byens indre havnebasseng. Målet med parken er å gi bedre tilgang til vannet, og skape liv og aktivitet i en tidligere lite brukt del av byen. Den skal også fungere som lekeområder, for boligene som etter hvert vil erstatte industrien. 

Parkens ryggrad er kyststien som ligger som et bånd langs hele parken, bare noen meter fra vannkanten. På innsiden av kyststien ligger gresskledte terrengformer, balløkker, lekeområder, treningspark og samlingsplasser med møbler og griller. På utsiden av kyststien er sjøkanten tilrettelagt for ulike måter å komme i kontakt med vannet på. Deler av den eksisterende steinfyllingen er beholdt. Det er bygd en lang gangbrygge i tre, et sjøamfi i betong med brede trinn ned til vannet, og en romslig pir i tre som strekker seg ut i havnebassenget. Området inviterer til bading, opphold, soling, lek og vannaktiviteter. Piren er det naturlige midtpunktet i parken, og glir over i en plass med betongdekke som fungerer godt både til rulleaktiviteter og opphold. I forbindelse med piren og plassen ligger en basketballbane og sandvolleyballbane. Parken har en viktig rolle i overvannshåndteringen for hele det fremtidige boligområdet. På tvers av parken er det lavbrekk med grusstier, som leder fra den bakenforliggende bebyggelsen og ut til sjøen. Langs stiene er det anlagt regnbed med prydgress og stauder tilpasset kystklimaet.

---

The park is placed in Horten’s inner harbour. The area is being transformed from various types of industry to urban housing. The park plays an important role to make this part of the city more attractive and active. A coast path runs parallel to the coastline through the entire park. On the landside you will find playgrounds, lawns, picnic areas and an outdoor fitness park. 

The coastline is transformed from being a rugged stone-covered and inaccessible slope to an inviting sea front with a long wooden boardwalk, wide concrete steps leading into the water and a large wooden pier designed for bathing, relaxing and enjoying the sea view. The pier relates to a concrete plaza, and basket- and beach volley-grounds. The park plays an important role in the water management system for the future housing areas. 

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Horten, Vestfold

Oppdragsgiver: Horten kommune

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2014–2020

Areal/størrelse: 20 daa

Prosjektansvarlig: Inger Synnøve Elsness MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tønsberg

Ansvarlig landskapsarkitekt: Inger Synnøve Elsness MNLA og Simon Blix

Entreprenør: Arne Olav Lund AS

Anleggsgartner: Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS

Asplan Viak AS, Tønsberg

  • Horten-indre-havn-03
  • Horten-indre-havn-04
  • Horten-indre-havn-05

Liknende prosjekter