Leira kirkegård ligger i et bølgende landskap med storslått utsikt over byen, Domkirken og Trondheimsfjorden. Ravinelandskapets former gir området sær-egen karakter. Man har hatt som mål å komme frem til et formgrep som både ivaretar og utvikler landskapet.

Kirkegården inneholder intime, lukkede rom og åpne rom med utsikt. Eksisterende landskapsformer er bevart, og flere trelunder og en gammel askeallé er integrert som viktige elementer på kirkegården. 

Leira kirkegård fremstår som et driftsvennlig anlegg med kistegraver, urnefelt, minnelund og anonyme graver. I dag fungerer kirkegården også som et viktig rekreasjons- og parkområde for nærområdet.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Leira, Trondheim

Oppdragsgiver: Kirkelig Fellesråd Trondheim

Byggeår: 2008

Prosjektperiode: 2005-2008

Areal/størrelse: 60 daa

Prosjektansvarlig: Kirkelig Fellesråd Trondheim

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim,Asplan Viak AS, Skien

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Aud Wefald og Brit S. Johnsen, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Asplan Viak AS v/Aud Wefald og Brit S. Johnsen, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Sweco Grøner (elektro og geoteknikk)

Entreprenør: Aunemo Utomhusanlegg AS

Asplan Viak AS, Trondheim

  • leirakirkegard-2
  • leirakirkegard-3

Liknende prosjekter