Nedre Elvehavn, bedre kjent som Solsiden, er en bydel med en spennende historie. Her lå tidligere et av Norges største skipsverft, Trondhjems Mekaniske Værksted. Industriområdet ble omkring år 2000 omgjort til et område for handel, næring og boliger.

Med historiske bygg, mange kaféer, restauranter og kjøpesentre er dette ett av Trondheims mest attraktive og livlige sentrumsområder. Tre områder på Solsiden i umiddelbar nærhet til hverandre – Dokken, Promenaden og Treneytorget med tilhørende veit – framsto som nedslitt. Områdene trengte et ansiktsløft med opprydding av møblering og dekker. Tørrdokken er vernet og det var krav om bevaring av stedets historiske egenart. Bunnen av dokken ble hevet og det ble støpt nytt betongdekke. Dokken kan tørrlegges ved arrangement, men har til daglig et lavt vannspeil. Et effektfullt virkemiddel har vært å støpe bunnen med mørkere betong som gir inntrykk av at vannet er dypere enn det egentlig er. På sommerstid kan Dokken tømmes for vann og brukes til arrangementer og konserter. På vinteren transformeres vannflaten til en mye brukt skøytebane. Trenerytorget er et lite torg, tett omkranset av gamle teglsteinsbygg og nyere bygninger. Torget skal fungere både som møteplass og som et lite hverdags- og handelstorg. Områdene ble opparbeidet med et helstøpt betongdekke, smågatestein i randsonene, renne med rist i stål og store opphøyde plantebed med romslige sitteflater. Langs promenaden ble møbleringssonene gjort tydeligere og oppgradert med nytt betongdekke, benker og sykkelstativ. Store skulpturelle elementer som en gang har vært industrielle dreieskiver, omplasseres på en ny betongsokkel. Arbeidene omfattet prosjektering med nye dekker, overvannshåndtering, reetablering av snøsmelteanlegg, sykkelparkering og beplantning både i mobile plantekasser og bed i randsonen. Universell utforming er en viktig del av prosjektet.

 
---
Solsiden is a central district in Trondheim with an exciting history. Formerly home to Trondhjem's Mechanical factory, Solsiden has become one of the city’s most attractive urban areas. Three of Solsiden’s urban spaces – the promenade, square, and dry dock – needed a facelift as part of a revitalization project. Dokken has a particularly strong historical identity, with resulting protections meaning the dock should remain filled with water. The bottom of the dry dock was raised, and a new concrete slab cast. During summer, Dokken can be drained to use for events. In the winter it transformes into a skating rink. Trenerytorget, a square surrounded by old brick buildings, functions both as a meeting place and as a small market square. The area was upgraded with concrete paving, granite stones, gutters of steel gratings, planting beds, spacious seating areas, and bicycle racks. Large sculptural elements made from relics of the shipyard were relocated to the promenade. 

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: KLP Skipsbygget AS

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2018–2021

Areal/størrelse: Promenaden: 1500 m2, Dokken 1600 m2. Trenery torget og veita: 1100 m2

Kostnad inkl. MVA: 45 mill. kr inkl. mva.

Prosjektansvarlig: Kristina Hillnhütter, Sigrid Vasseljen MNLA, Anne Drøyli MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kristina Hillnhütter, Sigrid Vasseljen MNLA, Anne Drøyli MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kristina Hillnhütter, Anne Drøyli MNLA, Ingvild Aarset MNLA, Jens Zeevaert MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak (RIVEG og RIVA), Norconsult (RIB)

Entreprenør: NCC

Anleggsgartner: Nypan Hage og Anlegg AS

Underleverandører: Aune Maskin AS

Annet: Foto: Kristina Hillnhütter.

Asplan Viak AS, Trondheim

  • Solsiden-kai-02_foto-Kristina-Hillnhütter
  • Solsiden-kai-04_-foto-Kristina-Hillnhütter
  • Skøytebane-03-foto-Kristina-Hillnhütter

Liknende prosjekter