Staversletta er et nytt boligområde på Tanum i Bærum hvor lanskapsarkitektene fra Grindaker sin ambisjon har vært å skape et helhetlig og samlende område inspirert av både hagebytradisjonen og det lokale jordbrukslandskapet.

Staversletta er et nytt boligområde på Tanum i Bærum. Prosjektet består av rekkehus og kjeda tomannsboliger med til sammen 63 boenheter. Hele området er på totalt 38 mål. Staversletta ligger åpent og fritt til, helt i sørenden av Tanumplatået. I sør og øst grenser det mot et etablert villaområde og i nord og vest ligger jordbrukslandskapet og Vestmarka. Boligene er plassert med tanke på utsikten mot sør og øst, mens det er bevart en buffersone med eksisterende vegetasjon mot Billingstadveien/Vestmarkveien i nord og vest. 

Boligene er i hovedsak organisert rundt tre tun. Sentralt i området er det to større fellesarealer for lek og opphold. Det ene har flere intime rom med sitteplasser og lekeapparater, og det andre har ei større, åpen gresslette. Nord på tomta er det en mindre lekeplass beregnet for de minste barna. Helt i nord er det anlagt et utendørs anlegg med treningsapparater og et felleshus med treningsrom og smørebod. Helt i sør ligger fire tomannsboliger løsrevet fra de øvrige tunene med utsikt mot sør og vest. 

Intensjonen har vært å skape et helhetlig og samlende område inspirert av både hagebytradisjonen og det lokale jordbrukslandskapet med rik og variert beplantning, og uterom både for privatliv og felles opplevelser. Overvannshåndteringen er lokal, med fordrøyning i regnbed og på terreng. Det er lagt vekt på å begrense intern biltrafikk og det meste av bilparkeringen er lagt i en felles parkeringskjeller under bakken. Grindaker har utarbeidet plan for rammesøknad, detaljprosjekt/arbeidstegninger og bistått i oppfølging av byggearbeidene.  

---
Staversletta is a residential area in Tanum, Bærum. The project has 63 homes in total, including townhouses and two-person homes. Staversletta is situated at the southern end of Tanumplatået. There is an established residential area to the south and east. To the north is an agricultural area as well as Vestmarka. The homes are positioned with views to the south, east, and north. On the western border is a well-preserved area of existing vegetation.
 

There are three main communal areas for playing and socializing. Within these are several smaller rooms, a lawn area, a playground, an outdoor gym, and a community building with an indoor gym and ski shed. The vegetation concept was inspired by urban gardens and local agricultural landscapes. Stormwater management includes rain gardens and infiltration on site. Underground parking reduces traffic above ground. Grindaker has developed the concept, detail/ construction, and construction management phases. 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Bærum, Akershus

Oppdragsgiver: Solon Eiendom/Tanum Boligutvikling

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2018–2022

Areal/størrelse: Ca. 38 daa

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Pöyry

Entreprenør: Lierhus AS

Anleggsgartner: Brevik maskinentreprenør

Arkitekt: HRTB AS

Grindaker AS

  • Staversletta_Damian Heinisch_015
  • Staversletta_Damian Heinisch_010
  • Staversletta_Damian Heinisch_021

Liknende prosjekter