Tøyen torg, og de fire hovedinngangene til torget er oppgradert med helhetlig dekke, belysning, vegetasjon og møblement. Oslo kommune ønsket å skape en torgflate som representerer Tøyen torg sin historie og plass i lokalmiljøet, i tillegg til at torget skal være et attraktivt og trygt møtested.

I regi av Bymiljøetaten i Oslo utførte Byverkstedet et medvirkningsprosjekt med temporære møbelinstallasjoner på torget. En premiss i oppdraget var at erfaringer herfra skulle implementeres i prosjektet. Oppdragsgiver var opptatt av at «det tøyenske» skulle gis en identitet med den nye gulvflaten.

Torget er et tydelig plassrom – som en klassisk piazza. Det er omkranset av høye teglbygninger fra 1970-tallet med servering og handel i vegglivet. Mennesker møtes og passerer hverandre uavbrutt. Det var viktig å ivareta åpenheten, invitere inn, la mennesker sirkulere eller stoppe opp. «Det tøyenske» ble identifisert gjennom å søke og framheve det flerkulturelle på Tøyen torg, og på Tøyen for øvrig.  

Med konseptet «Tøyenteppene» ble tre gulvtepper med ulike mønster i marktegl etablert. Teppekultur fra hele verden uttrykkes med en stor diamant i torgteppet. Ytre sone er møblert med lamper, møbelgrupper og plantekasser. Torgets midtre sone holdes åpen. I Hagegata anlegges teppene «Blomst» og «Biblo».

Fargepaletten i belegningen er valgt med omhu og med utgangspunkt i fargene som allerede finnes i fasader og elementer på stedet. Totalt er det marktegl i åtte farger. Møbelgruppene på torgteppet er bygget opp som tosidige murer. Fra medvirkningsprosessen var det flerbruksmøblene som var de mest populære. De besto av møbler som ikke var gitt en spesifikk bruk, men hvor man kunne sitte, leke, eller møtes uformelt. I tillegg ble planteinstallasjonene verdsatt av brukerne. Resultatet har blitt små, intime møteplasser bestående av møblement i tegl, kombinert med miniamfi og integrerte plantekasser. Den åpne torgflaten kan brukes til markedsplass, julegran og arrangementer med mange mennesker til stede.

Byantikvaren stilte tidlig krav om at eksisterende lysmaster fra 70-tallet måtte bli bevart, idet de har vært en del av torgets identitet siden det ble etablert. De ble skiftet ut med tilsvarende lysmaster i en kobberfarge og kupler i klart glass.

English summary
Tøyen torg is a square built in the 1970’s. The central square has four entrances. The upgrade aims to tell the story of Tøyen’s evolution. A new surface of brick including three brick carpets, “The Tøyen carpets,” and a central diamond shaped brick carpet reflects and celebrates the multicultural makeup of the neighbourhood.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Tøyen

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2016–2018

Areal/størrelse: 5200 m2

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: ViaNova Plan og Trafikk AS, Electronova AS, Zenisk AS

Anleggsgartner: Skaaret Landskap AS

Kunstner: Mari Meen Halsøy, i samarbeid med T-town Ungdommer. Teppe «Blomst» og «Biblo»

Annet: Foto: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • TøyenTorg003-kopi
  • TøyenTorg004-kopi
  • TøyenTorg005-kopi
  • TøyenTorg001-kopi
  • TøyenTorg006-kopi

Liknende prosjekter