Kongsvinger kommune ønsker å markere og forsterke forbindelsen mellom Kongsvinger sentrum og Kongsvinger Festning både visuelt og funksjonelt. Aksen er i oppgaveteksten kalt Festningsavenyen. Oppgaven har bestått i å vise helhetlig grep for å styrke aksen som byrom, samt å komme med forslag til utforming av fire valgfrie delområder i aksen.

Landskapsarkitekten har foreslått at myke trafikanter skal få prioritet langs avenyen ved at det anlegges brede fortau og at avenyen går over allmenninger; de fire delområdene. Doble trerekker foreslås der det er plass til det. Delområdene får ulike funksjoner og karakter, men spiller sammen i et felles formspråk og felles materialbruk. Festningsavenyen får tilpasset belysning med effektbelysning på allmenningene, samt fotgjengerfelt med LED-belyste striper. En spesialtegnet sofa går igjen som en rød tråd langs avenyen.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Kongsvinger sentrum

Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune

Prosjektperiode: Vinteren 2010

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Lillehammer,Dronninga landskap AS,IN'BY AS

Samarbeidspartnere: Samarbeid med RAM arkitektur AS på Lillehammer v/Hilde Grøneng og kunstner Geir S. Hjetland

Prosjektgruppe: Rambøll, Lillehammer v/Kari Bentdal (oppdragsleder), Mari Sylte Ringstad og Ingfrid Lyngstad, alle MNLA, Kaisa Svarverud landskapsarkitekt og lysdesigner, Tor Christensen vegingeniør.

Henning Larsen, Lillehammer

  • festningsavenyenkongsvinger-2
  • festningsavenyenkongsvinger-3
  • festningsavenyenkongsvinger-4

Liknende prosjekter