Ragbakken er et boligprosjekt i bydelen Madla i Stavanger. Prosjektet er lokalisert i landlige omgivelser, nært tilknyttet populære rekreasjonsområder, men ligger likevel sentralt ved andre større boligområder og i gangavstand til Madlas handelssentrum. Bussveien vil gå forbi her i framtiden.

Prosjektet består av to nye boligblokker og et tilhørende uteområde, anlagt i to nivåer oppå et parkeringsanlegg under bakken. Detaljprosjektet bygger videre på innhold definert i forprosjektet. Det sørvendte uteområdet inkluderer gangstier av børstet betong som skaper en liten løype, godt belyst av pullerter. Her finnes lekearealer som bringer inn aktivitet og farger, og oppholdssteder med dekker av betongheller og utsiktspunkter til omgivelsene både gjennom store glassfelt og utenfor støyskjerm. Nivåene i hagen knyttes sammen av sti, amfi, en lang terrengsklie, samt større plantefelt. I nedre del av hagen vandrer en gjennom en pergola med vindruer. Inngangspartiene på nordsiden har ramper, natursteinstrapper og grønn innramming, vendt mot en rekke store, flotte trær og det vide kulturlandskapet. På takterrassen er det oppholdssoner med god utsikt over landskapet. Det er planlagt åpne løsninger for overvannshåndteringen. Dette bringer det blå elementet inn i hagen, med renner og langsgående grøfter, som alle de flate arealene skulle ha uhindret avrenning til. Det er opphøyde plantefelt i cortenstål på flatene og generelt rik beplantning i hele anlegget. Alle boenhetene har god kontakt med hagen gjennom terrasser/balkonger og store vindusflater. 

Utomhusfagene hadde flere utfordringer knyttet til de plasskrevende konstruksjonene i bakken. Sikring av god overvannshåndtering, søkelys på blågrønn faktor, og det å etablere gode vekstvilkår for de rette plantene på rett sted, var noen av de viktigste temaene for landskap i prosjekteringsfasen. Prosjekteringen var modellbasert og hadde høy grad av tverrfaglighet.  

---
Ragbakken is a housing project in Madla, Stavanger. The project is in rural surroundings, closely connected to popular recreational areas, but still central and within walking distance to the commercial centre of Madla. The project consists of two new apartment buildings and an associated outdoor area built in two levels on top of a large, underground parking facility. The detail design is based on content defined in a preliminary plan. The project had several challenges in relation to the space-consuming constructions underground. Surface-water management, Blue-Green Factor and establishing good growth conditions and placement for the appropriate plants were some of the most important issues for Landscape during the design phase.
 

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Stavanger, Rogaland

Oppdragsgiver: Ragbakken Bolig AS v/Gunnar Dysjaland

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2019–2020

Areal/størrelse: 5,6 daa

Prosjektansvarlig: Odd Magne Sørfossmo, Multiconsult

Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Tone Dybing MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tone Dybing, SvanurLarusson MNLA, Trine Jepsen Hermansen, Marit Mong Søreng MNLA, Roar Sløgedal MNLA og Birgir Halldorsson.

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult (RIVei, RIVA, RIB, RIE, RIG)

Entreprenør: Veidekke Entreprenør (totalentreprenør)

Anleggsgartner: Stangeland Maskin AS

Underleverandører: Velde Betong (betong/asfalt), DS Service Sveis (blomsterkasser) og Norsk Gjenvinning (avfallshåndtering)

Arkitekt: Holon Arkitektur

Multiconsult, Region Sør, Stavanger

  • Ragbakken_2_overvann_redigert
  • Ragbakken_3_cortenstålkanter_redigert
  • Ragbakken_4_situasjon_redigert
  • Ragbakken_5_inngangsparti_redigert
  • pri 1_oversiktsbilde_Stian Dirdal Fotograf

Liknende prosjekter