B13 er det østligste kvartalet i Barcode-rekken ved Oslo S. Kvartalet består av tre tårnhus på 15, 16 og 20 etasjer samt lavere lamellbygg.

 Mellom husene er det gangpassasjer, en barnehage og et lite torg mot Dronning Eufemias gate, som er start- og sluttpunkt for Barcodekvartalets øst/vestlige fotgjengerpassasje.
Oppe på husene blir det private og felles takhager. Tårnhagene får spektakulær utsikt og blir klimatisk utsatte. Konseptet for formgiving, léskjermer og vegetasjonsbruk tar utgangspunkt i byggenes arkitektur, plantesamfunn fra øyene i Oslofjorden og skal tåle tørke, vind, regn og sol. Hagene vil gi arkitektoniske opplevelser og bli gode rom å være i.

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Oslo sentrum, Barcode

Oppdragsgiver: Oslo S utvikling

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2011-2013

Areal/størrelse: 5000 m2

Prosjektansvarlig: Andreas Nypan MNLA

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Andreas Nypan og Inge Dahlman, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger

Arkitekt: Lund Hagem AS

Landskapsfabrikken AS

  • Barcode - Foto-EVE imagesOSU
  • BarcodeB13 Torg

Liknende prosjekter