Bragernes-kvartalet ligger i Drammen sentrum, rett ved Bragernes torg. Prosjektet omfatter reetablering av et helt bykvartal bestående av 125 leiligheter, forretninger, spisesteder og byrom. 

Et viktig mål har vært å skape mer liv på gateplan og forsterke et attraktivt bybilde med aktiviteter i førsteetasjene og gode, sentrums-nære boliger. Bebyggelsen har et stort, privat, indre gårdsrom som en felles hage på bakkeplan, en etasje over handelsetasjen. Leilighetene er tilknyttet gårdsrommet via heis og trapper. Prosjektet har hatt fokus på kvalitet i løsning og materialbruk. Gårdsrommet er utformet med lyse materialer for å skape størst mulig opplevelse av lys og rom. I tillegg byr takhagen på utsikt over Drammen by og Drammensfjorden. 

 

The Bragernes Quarter is in the city centre of Drammen. The project includes the re-establishment of an entire city quarter consisting of 125 apartments, shops, restaurants, and urban spaces. An important goal was to create more street-level life and reinforce an attractive cityscape with first-floor activities and good, downtown-centric housing. The building has a large, private courtyard like a common ground floor garden. A rooftop garden offers views of Drammen town and the Drammen Fjord. 

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Drammen, Buskerud

Oppdragsgiver: Veidekke ASA, Vestaksen AS

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: Vunnet parallelloppdrag 2013. Forprosjekt 2015. Detaljprosjekt 2017–2018

Areal/størrelse: Bygg: 19 daa, takhage: 655 m2, atrium: 1 243 m2

Kostnad inkl. MVA: Totalentreprise 317 mill. kr

Prosjektansvarlig: Veidekke entreprenør AS v/prosjektleder Joar Kvammen

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Espen Kjærem og Helge Strand, begge MNLA, Ivar Nielsen og Christopher Diaz Linnerud, begge landskapsingeniør MNLI

Entreprenør: Veidekke ASA

Anleggsgartner: Isachsen AS

Arkitekt: LINK arkitektur AS

Annet: Fotograf: Hundven-Clements Photography

LINK arkitektur AS Landskap

  • Bragernes2
  • Bragernes_IMG_4490

Liknende prosjekter