Olsvikparken er lekeområde for skolen, barnehagene og nærmiljøet i Olsvik. Store gressflater og en gruset fotballbane er gjort om til en spennende og innholdsrik park med organiske former og opphøyde hauger med treplanting.

Smale veger slynger seg mellom haugene. Parken har granittelementer til skating og sykling, og til å sitte på. En rød benk snor seg som en slange over oppholdsplassen. Overvannet håndteres med en åpen bekk og en vanndam, åpne vannrenner og nye kummer. Opplevelsen av vann er blitt spennende for barna i parken, mens plassene er godt avrent, selv i kraftig regnvær.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Laksevåg

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Byggeår: Høst 2011

Prosjektperiode: 2009-2011

Kostnad inkl. MVA: 4 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Bergen kommune, Grønn etat

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult AS v/Katrine Myklestad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Katrine Myklestad, Linn Marita Næss, begge MNLA

Entreprenør: Landås hage

Anleggsgartner: Landås hage

Norconsult Norge AS, Bergen

  • stavanger mm 146
  • P1020690
  • DSC_0058

Liknende prosjekter